Szkolenie dla rodzin zastępczych

Szkolenie dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej informuje, że w dniu 29 września 2015r., w siedzibie przy ul. Batorego 9, odbyło się szkolenie pn. „Kryzysy rozwojowe i problemy adaptacyjne u dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych”.

Szkolenie przeznaczone było dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej z terenu powiatu rzeszowskiego.

Szkolenie prowadziła dr Małgorzata Michel – pedagog, trener pracujący z dziećmi, młodzieżą i rodzicami, nauczyciel akademicki i pracownik naukowy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Tematyka szkolenia obejmowała zagadnienia dotyczące:

– faz rozwoju człowieka wg E. Eriksona,

– diagnozy faz rozwoju dzieci przebywających w pieczy zastępczej,

– koncepcji społecznych i nabywania przez dzieci umiejętności społecznych w określonych fazach rozwoju,

– zdefiniowania potencjalnych kryzysów rozwojowych w poszczególnych fazach rozwoju dziecka oraz możliwych strategii radzenia sobie z nimi u dzieci i młodzieży,

– twórczych i dewiacyjnych strategii adaptacyjnych u dzieci i młodzieży.

Szkolenie prowadzone było przede wszystkim w formie mini wykładów, prezentacji multimedialnej, pogadanek, dyskusji, pracy w zespole oraz pracy indywidualnej.

W szkoleniu wzięło udział kilkanaście rodzin zastępczych. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zachęcamy do korzystania z oferty szkoleniowej PCPR w Rzeszowie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej w przyszłości.