"Leśne dyktando"

"Leśne dyktando"

W dniu 6 listopada 2015 r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się V edycja Konkursu Ortograficznego pod hasłem: „Leśne dyktando” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Pogórza Przemysko – Dynowskiego.

Patronat honorowy nad konkursem sprawował Pan Bogusław Famielec Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Organizatorami konkursu było: Nadleśnictwo Dynów, Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, natomiast współorganizatorami konkursu było: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Dynowie, Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie i Koło Łowieckie „Sarenka” w Harcie.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Pani Halina Cygan – Dyrektor szkoły, Pan Adam Pilch – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Jan Ciećko – Prezes Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie oraz Pani Małgorzata Kaczorowska – specjalista SL ds. ochrony lasu z Nadleśnictwa Dynów. Uroczysty sygnał do rozpoczęcia dyktanda odegrali sygnaliści z Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie.

Uczestnicy konkursu 53 osoby z 11 szkół z całego Pogórza Przemysko – Dynowskiego mieli za zadanie napisanie poprawnie wysłuchanego tekstu, który zawierał słownictwo związane z lasem, jego mieszkańcami. Jury konkursowe, które stanowili nauczyciele – opiekunowie po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce –  Abdul Taslaq –  Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

II miejsce – Emilia Kociuba – Szkoła Podstawowa w Nozdrzcu

III miejsce – Kamila Mareńczak –Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żohatynie

Wyróżnienie – Aleksandra Banaś– Szkoła Podstawowa w Dylągowej

Przemysław Potoczny – Szkoła Podstawowa nr 1 w Dynowie

 

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Barbara Sowa – Gimnazjum w Dynowie

II miejsce – Alicja Frańczak  – Gimnazjum w Dylągowej

III miejsce – Paulina Skrabalak – Gimnazjum w Nozdrzcu

Wyróżnienie – Beata Marszałek – Gimnazjum w Dynowie

Oliwia Michalska – Gimnazjum Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu

 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Krzysztof Gudyka – Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie

II miejsce – Damian Pielak – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

III miejsce – Diana Popowczak – Liceum Ogólnokształcące w Dynowie

Wyróżnienie – Nikola Mędzela i Elżbieta  Łysiak- Liceum Ogólnokształcące w Dynowie.

 

Nagrodę specjalną (tablet) dla najlepszego uczestnika ufundowaną przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Harcie otrzymał Krzysztof Gudyka z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie.

Wszyscy nagrodzeni, wyróżnieni, ich opiekunowie a także pozostali uczestnicy otrzymali nagrody, dyplomy, podziękowania, a także każda szkoła karmnik dla ptaków, które wręczyli: Pan Jacek Gałuszka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, Pan Adam Pilch – Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów, Pani Halina Cygan – Dyrektor szkoły, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Krystyna Dżuła – Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Pan Jan Ciećko – Prezes Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie oraz Pani Małgorzata Kaczorowska – specjalista SL ds. ochrony lasu z Nadleśnictwa Dynów.

Na koniec głos zabrali Pan Jacek Gałuszka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie oraz Pani Krystyna Dżuła – Prezes Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Dynowie. Podsumowując konkurs Pani Halina Cygan podziękowała bardzo serdecznie wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom oraz zaprosiła za rok na VI edycję konkursu. Przemiłym akcentem było uroczyste zakończenie konkursu przez sygnalistów z Koła Łowieckiego „Sarenka” w Harcie.

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego uczestnicy mogli obejrzeć: występ Szkolnej Grupy Sportowo – Tanecznej „Aplauz” pod opieką Pani Alina Paściak, przepiękne „Pokazy ptaków drapieżnych”, a także zobaczyć pokaz robotów mobilnych i drukarki 3D zakupionych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” (był to projekt systemowy realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), a przygotowany przez uczniów kl. 3TI (4 – letnie Technikum w zawodzie technik informatyk) pod opieką nauczycieli: Pana Adama Bogusza, Pana Ryszarda Dymczaka i Pana Wojciecha Hamerli.  

Fundatorem nagród głównych było Nadleśnictwo Dynów w imieniu którego pieczę nad całością sprawowała Pani Małgorzata Kaczorowska – specjalista SL ds. ochrony lasu. Natomiast Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli odpowiedzialni za stronę techniczną i organizacyjną konkursu.

Do zobaczenia za rok na VI edycji konkursu.