Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie

16 listopada 2015 r. PCPR w Rzeszowie zakończyło realizację programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Program realizowany był w formie działań psychologicznych, edukacyjnych i socjalizacyjnych, ukierunkowanych na zmianę zachowań i postaw osób stosujących przemoc, celem zmniejszenia ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz zwiększenia zdolności do samokontroli agresywnych zachowań i do konstruktywnego współżycia w rodzinie.

Cykl edukacyjno-korekcyjny przeprowadzony został przez firmę REWEN Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Profilaktyka Uzależnień i Przemocy Domowej reprezentowaną przez specjalistów w zakresie pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie i obejmował 62 godziny dydaktyczne, w tym zajęcia grupowe i indywidualne prowadzone metodami aktywnymi. Uczestnicy mieli możliwość czynnego uczestniczenia
w zajęciach, swobodnego wypowiadania swojego zdania i zaangażowania w przebieg spotkania. Grupa o charakterze zamkniętym liczyła 9 osób zamieszkujących teren powiatu rzeszowskiego (z wyłączeniem miasta Rzeszów). Program ukończyły 4 osoby.

Program stanowił integralny element kompleksowych działań realizowanych w oparciu o Powiatowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie w zakresie przeciwdziałania przemocy.

Realizacja kolejnej edycji Programu zaplanowana jest na styczeń 2016 r. Nabór do nowej grupy odbywać się będzie końcem bieżącego roku. Szczegółowe informacje dotyczące naboru nowej grupy dostępne pod numerem telefonu: 17-85-94-823 wew. 4 lub 519-585-857.

 

Jeżeli masz problem z emocjami, nie umiesz poradzić sobie ze złością i agresją – zadzwoń!

Może ten Program jest właśnie dla Ciebie.