Wojewoda wyróżniła podkarpackich samorządowców

Wojewoda wyróżniła podkarpackich samorządowców

  Odznaczenie wręczyła laureatowi 19 listopada br. Małgorzata Chomycz–Śmigielska, Wojewoda Podkarpacki podczas uroczystości
w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie. Odznaka tą zostało uhonorowanych w sumie 18 samorządowców.

W mojej ocenie jednostka samorządu terytorialnego jest tą podstawową komórką. To od Państwa gospodarności, umiejętności współpracy, gospodarowania środkami zależy to czy dane miejscowości rozwijają się, czy mieszkańcom żyje się lepiej – mówiła do uhonorowanych Wojewoda Chomycz – Śmigielska. – Jesteście nie tylko wysoko oceniani w rankingach, jak samorząd miasta Rzeszowa, ale również przez mieszkańców, lokalne społeczności, o czym świadczy fakt, że jesteście wybierani na kolejne kadencje. Z wieloma z Państwa współpracowałam przez 8 lat pracy w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim, najpierw, jako wicewojewoda (3lata), potem, jako wojewoda.

W naszym kraju różnimy się politycznie. Nie umiemy jeszcze do końca różnić się pięknie, ponad podziałami politycznymi – mówił Pan Mieczysław Janowski, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Rzeszowskiego, uhonorowany Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. – Ten „polski dom” budujemy dla nas samych, a nade wszystko dla naszych dzieci.

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego – polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej. Zostało ustanowione rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2015 roku, jako zaszczytne honorowe wyróżnienie nadawane za szczególne zasługi na rzecz samorządu terytorialnego.

Wyróżnienie to otrzymują samorządowcy oraz osoby zasłużone w pracy na rzecz samorządu terytorialnego.