XIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

XIII nadzwyczajna sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego

Powiat Rzeszowski nabył od Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomość przy ul. 8 Marca w Rzeszowie, w której wcześniej mieściła się siedziba tejże Agencji. Zgodę na jej zakup dali radni powiatowi na nadzwyczajnej sesji.  Inwestycja kosztowała 1,8 mln zł brutto.

W zakupionym budynku będzie się mieścić jeden z wydziałów podległych powiatowi, obsługujący mieszkańców.

Konieczność zakupu tego obiektu wynikała z braku powierzchni lokalowych, które byłyby własnością powiatu. Jest to jeden z najpoważniejszych problemów Powiatu Rzeszowskiego. Z chwilą utworzenia powiatów, Powiat Rzeszowski nie został wyposażony w lokale, w których mógłby prowadzić działalność i obsługiwać mieszkańców, zgodnie z ustawowymi zdaniami.  

Do tej pory Starostwo Powiatowe w Rzeszowie mieści się w pomieszczeniach wynajmowanych, dzierżawionych, co stwarza trudności i kumuluje dodatkowe koszty. Od kilku lat władze powiatu poszukują w celu zakupu pomieszczeń lokalowych.