PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO  DZIECI I MŁODZIEŻY ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

  Na spotkaniu zostali uhonorowani młodzi sportowcy, wyróżniający się nauczyciele wychowania fizycznego, najlepsze szkoły oraz gminy, które w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego osiągnęły znaczące wyniki sportowe.

Powiat Rzeszowski został w roku szkolnym 2014/2015 sklasyfikowany na ósmym miejscu wśród powiatów województwa podkarpackiego
w rozgrywkach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, a więc w rozgrywkach, w których uczestniczą dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych. Najwięcej punktów dla Powiatu Rzeszowskiego w tych rozgrywkach zdobyły gminy:

1.Gmina Trzebownisko – 848 punktów,

2.Gmina i Miasto Sokołów Młp. – 689 punktów,

3.Miasto i Gmina Głogów Młp. – 528 punktów.

Uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu 29 razy zdobywali miejsca medalowe w Województwie Podkarpackim (13 razy w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, 15 razy w Gimnazjadzie oraz  raz w Licealiadzie).

Szczególne gratulacje należy złożyć uczennicom z Gimnazjum w Trzebownisku, które zdobyły sześć medali w dyscyplinach lekkoatletycznych w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim.

Do grona multimedalistów weszli w ubiegłych roku szkolnym także uczniowie z następujących szkół:

– SP w Zaczerniu (4 medale: sztafety dziewcząt i chłopców i bieg na 60 m),

– SP w Dynowie (2 medale: sztafety dziewcząt i chłopców),

– SP w Kąkolówce (2 medale: tenis stołowy dziewcząt i chłopców),

– SP Nr 1 w Trzebosi (2 medale: sztafety dziewcząt i chłopców),

– Gimnazjum w Trzebosi (3 medale: sztafety dziewcząt i chłopców),

– Gimnazjum w Błażowej (2 medale: piłka ręczna i tenis stołowy),

– Gimnazjum w Dynowie (2 medale: sztafety chłopców).

 Natomiast w rozgrywkach Licealiady, a więc w zawodach w których uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiat został sklasyfikowany na ósmym miejscu wśród powiatów województwa. Najwięcej punktów dla powiatu zdobyły szkoły:

1.LO Dynów – 444 punktów,

2.ZSZ Dynów – 342 punktów,

3.ZS Sokołów Młp. – 236 punktów.

Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu zdobyli jeden medal na zawodach wojewódzkich, uczyniła to drużyna unihokeja dziewcząt
z ZS w Kamieniu.

Na spotkaniu wręczono nagrody i dyplomy uczniom, którzy zajęli miejsce medalowe w zawodach wojewódzkich Szkolnego Związku Sportowego:

a.w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej:

–    I miejsce – drużyna występująca w konkursie „Baw się z nami” ze SP w Głogowie Młp.,

–    I miejsce – drużyna tenisa stołowego dziewcząt ze SP w Kąkolówce,

–    I miejsce – sztafeta 4 x 100 m dziewcząt ze SP w Dynowie,

–    I miejsce – sztafeta szwedzka dziewcząt ze SP w Zaczerniu,

–    I miejsce – sztafeta szwedzka chłopców ze SP Nr 1 w Trzebosi,

–    I miejsce –  sztafeta 4 x 100 m chłopców ze SP w Zaczerniu,

–    I miejsce –  Oliwer Wdowik w biegu na 60 m ze SP w Zaczerniu,

–    II miejsce – drużyna tenisa stołowego chłopców ze SP w Kąkolówce,

–    II miejsce – sztafeta 4 x 100 m dziewcząt ze SP w Zaczerniu,

–    II miejsce – Weronika Pokrzywa w trójboju lekkoatletycznym ze SP w Trzebownisku,

–    III miejsce – sztafeta dziewcząt w biegach przełajowych ze SP Nr 1 w Trzebosi,

–    III miejsce – sztafeta 4 x 100 m chłopców ze SP w Dynowie,

–    III miejsce – sztafeta chłopców w biegach przełajowych ze SP w Dylągówce.

b.w Gimnazjadzie Młodzieży:

–    I miejsce – drużyna dziewcząt z ligi lekkoatletycznej z Gimnazjum w Trzebownisku,

–    I miejsce – sztafeta 4 x 100 m dziewcząt – festiwal sztafet z Gimnazjum w Trzebownisku,

–    I miejsce – Klaudia Wojtunik w biegu na 100 m przez płotki z Gim. w Trzebownisku,

–    II miejsce – drużyna unihokeja dziewcząt z Gimnazjum w Kamieniu,

–    II miejsce – drużyna szachistów z Gimnazjum w Górnie,

–    II miejsce – sztafeta 4 x 100 m dziewcząt z Gimnazjum w Trzebownisku,

–    II miejsce – sztafeta dziewcząt w biegach przełajowych z Gimnazjum w Trzebosi,

–    II miejsce – Oliwia Andruch w biegu na 300 m z Gimnazjum w Trzebownisku,

–   III miejsce – drużyna tenisa stołowego dziewcząt z Gimnazjum w Błażowej,

–   III miejsce – drużyna piłki ręcznej chłopców z Gimnazjum w Błażowej,

–   III miejsce – sztafeta 4 x 100 m chłopców z Gimnazjum w Dynowie,

–   III miejsce – sztafeta 4 x 100 m chłopców – festiwal sztafet z Gimnazjum w Dynowie,

–  III miejsce – sztafeta szwedzka chłopców – festiwal sztafet z Gimnazjum w Trzebosi,

–  III miejsce – sztafeta chłopców w biegach przełajowych z Gimnazjum w Trzebosi,

–  III miejsce – Sara Dec w biegu na 100 m płotki  z Gimnazjum w Trzebownisku.

c.w Licealiadzie:

– III miejsce – drużyna unihokeja dziewcząt z ZS w Kamieniu.

Nagrody medalistom wręczali Pana Marek Sitarz, Wicestarosta Rzeszowski oraz Pan Kazimierz Strzyżowski, prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie.

  Uhonorowano nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w środowisku szkolnym w Powiecie Rzeszowskim w roku szkolnym 2014/2015. Nagrody i dyplomy otrzymali:

 –   Pan Kazimierz Strzyżowski – prezes PSZS,

 –   Pan Jacek Piekiełek – wiceprezes PSZS,

 –   Pan Zbigniew Przygórzewski – Powiatowy Organizator Sportu,

 –   Pan Janusz Mazur – Podkarpacki Związek Lekkiej Atletyki,

 –   Pan Tadeusz Bazan (Gimnazjum w Sokołowie Młp.),

 –   Pani Małgorzata Bolko (Gimnazjum w Kamieniu),

 –   Pan Damian Chudzikiewicz (Gimnazjum w Dynowie),

 –   Pani Ewa Czosnek (SP Nr 1 w Górnie),

 –   Pani Agnieszka Czyrek (SP w Głogowie Młp.),

 –   Pan Dariusz Dec (SP Nr 1 w Trzebosi),

 –   Pan Jurek Faraś (Gimnazjum w Błażowej),

 –   Pan Rafał Flisak (SP w Kąkolówce),

 –   Pani Katarzyna Grot (LO w Dynowie),

 –   Pan Andrzej Jemioła (SP w Kąkolówce),

 –   Pan Bogdan Jeż (Gimnazjum w Głogowie Młp.),

 –   Pan Tomasz Korzenny (SP Nr 1 w Trzebosi),

 –   Pani Bernadeta Majowicz (Gimnazjum w Kamieniu),

 –   Pan Dariusz Mazur (Gimnazjum w Dynowie),

 –   Pan Mariusz Michalczyk (SP w Trzebownisku),

 –   Pan Bogusław Mularski (SP w Głogowie Młp.),

 –   Pan Marek Paściak (ZSZ w Dynowie),

 –   Pan Łukasz Prucnal (Gimnazjum w Trzebosi),

 –   Pani Krystyna Sowa (Gimnazjum w Błażowej),

 –   Pani Emilia Szczepańska (SP w Dylągówce),

 –   Pan Waldemar Szymański (SP w Zaczerniu),

 –   Pani Dorota Ślusarczyk (ZS w Sokołowie Młp.),

 –   Pan Radosław Telega (Gimnazjum w Dynowie),

 –   Pan Grzegorz Złotek (SP w Zaczerniu).

Wręczono nagrody i dyplomy szkołom, które wśród szkół Powiatu Rzeszowskiego zajęły miejsca medalowe.

a)w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej:

– Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim (I miejsce),

– Szkoła Podstawowa w Kąkolówce (II miejsce),

– Szkoła Podstawowa w Zaczerniu (III miejsce).

b)w Gimnazjadzie Młodzieży:

– Gimnazjum w Trzebownisku (I miejsce),

– Gimnazjum w Błażowej (II miejsce),

– Gimnazjum w Dynowie (III miejsce).

c)w Licealiadzie:

– Liceum Ogólnokształcące w  Dynowie (I miejsce),

– Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie (II miejsce),

– Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim (III miejsce).

Uhonorowano gminy, które wśród gmin Powiatu Rzeszowskiego zajęły miejsca medalowe w rozgrywkach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady:

– Gminę Trzebownisko (I miejsce).

– Gminę i Miasto Sokołów Małopolski (II miejsce),

– Miasto i Gminę Głogów Małopolski (III miejsce).

Ponadto wręczono podziękowania szkołom, które szczególnie aktywnie włączyły się we współorganizację rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego na terenie Powiatu Rzeszowskiego:

–     Zespół Szkół Gimnazjum Publiczne w Błażowej,

–     Zespół Szkół w Dynowie,

–     Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim,

–     Zespół Szkół w Kamieniu,

–     Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim,

–     Zespół Szkół w Zaczerniu.

    Nagrody nauczycielom wychowania fizycznego, dyrektorom szkół oraz przedstawicielom władz samorządowych wręczał Pan Marek Sitarz, Wicestarosta Rzeszowski wraz z Panem Jackiem Piekiełkiem, wiceprezesem PSZS w Rzeszowie i Panem Zbigniewem Przygórzewskim, Powiatowym Organizatorem Sportu.