„ Kiedy trzeba…” Wojewódzki konkurs recytatorski dla młodzieży gimnazjalnej „

„ Kiedy trzeba…”  Wojewódzki konkurs recytatorski dla młodzieży gimnazjalnej „

W dniu 30 października 2015 roku, w Sokołowie Małopolskim odbył się wojewódzki konkurs recytatorski dla młodzieży gimnazjalnej „ Kiedy trzeba…”. Była to już siódma edycja tegoż konkursu. Tym razem uczestnicy recytowali poezję lub prozę dowolnie wybranych poetów i pisarzy, którzy w swoich utworach oddawali piękno i malowniczość polskiej przyrody.

Organizatorem konkursu była 26 DH działająca przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., a także nauczyciele historycy i poloniści tej szkoły, tj. mgr Stanisław Kula i Barbara Skóra – Czachor. Honorowy patronat nad konkursem objął profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Kazimierz Ożóg.

Celem konkursu jest propagowanie piękna poezji i prozy polskiej,
rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży gimnazjalnej. Rozwijanie poprzez literaturę wrażliwości i emocjonalności młodzieży. Uświadomienie uczniom związku literatury z historią naszego kraju.

Podczas konkursu młodzi artyści recytowali wybrany przez siebie utwór poetycki lub fragmenty prozy m.in. takich twórców jak: A. Mickiewicz,
J. Tuwim, J. Kasprowicz, L. Staff, W. St. Reymont, A. Asnyk, E. Orzeszkowa.

W konkursie wzięło udział 29 uczestników z 10 gimnazjów całego województwa podkarpackiego z następujących szkół : Publiczne Gimnazjum w ZS w Trzebosi, Publiczne Gimnazjum w ZS im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., Gimnazjum w Nowej Wsi, Gimnazjum w Górnie, Gimnazjum Nr 4 w ZS w Stalowej Woli, Gimnazjum w ZS Nr 1 w Nienadówce, Gimnazjum w ZS w Gnojnicy Dolnej, Gimnazjum w Kamieniu, Zespół Szkół
w Zaczerniu, Publiczne Gimnazjum w Wadowicach Górnych.

 Komisja konkursowa w składzie dr Bartosz Walicki – przewodniczący,
mgr Agnieszka Dudzik- sekretarz oraz mgr Irena Świderska – członek komisji, wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce – Żaneta Kosior Zespół Szkół w Zaczerniu, II miejsce – Weronika Piersiak Gimnazjum w Górnie, II miejsce – Filip Rząsa– Gimnazjum w Sokołowie Mlp., III miejsce – Krzysztof Sendera Gimnazjum w Nowej Wsi, III miejsce – Gabriela Drozdowska Gimnazjum w Kamieniu,
III miejsce – Dominik Bigos Gimnazjum w Wadowicach Górnych.

Komisja przyznała również wyróżnienia. Otrzymali je : Julia Czekajska, Magdalena Smoła, Paulina Bieniek,. Anna Kolano, Julia Nurzyńska, Julia Darlak, Klaudia Cisek, Natalia Jurkowska, Katarzyna Proszek

Uczniów do konkursu przygotowały Panie: Barbara Kołodziej, Aldona Bilska – Kokosińska, Beata Prokop, Irena Świderska, Agnieszka Dudzik, Halina Partyka, Barbara Dobrzańska, Anna Siedlecka, Lucyna Perlak, Marzena Kapinos, Genowefa Saj, Justyna Kuduk, Monika Sidor a także dr Sławomir Ożóg i dr Przemysław Prucnal.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki w postaci artykułów szkolnych, papierniczych i dyplomy od organizatora konkursu a laureaci
i wyróżnieni cenne nagrody książkowe oraz pomoce szkolne.

Konkurs uświetnił występ Szkolnego Dziewczęcego Zespołu Pieśni Ludowej „Kalina” z Zespołu Szkół w Trzebosi. Zespół prowadzą dr Przemysław Prucnal i mgr Justyna Kuduk.

Sponsorami konkursu byli: Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Młp., Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Bank Spółdzielczy w Sokołowie Młp., Ceramix, Spółdzielnia Telekomunikacyjna „ Wist” w Łące, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „ Eurogalicja” oraz Spark System.

 

B. Skóra – Czachor

St. Kula