OIK w Górnie wyróżniony za pracę na rzecz osób doświadczających przemocy

OIK w Górnie wyróżniony za pracę na rzecz osób doświadczających przemocy

Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede wszystkim do nich skierowana. Ma na celu rozpoczęcie dyskusji na temat przemocy wobec kobiet oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania.

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet; jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W przeciągu zaledwie sześciu tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę, podczas gdy wielu innych podjęło debatę na temat przemocy wobec kobiet.

10.12.2015 na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu odbyła się uroczysta gala podsumowująca kampanię „Biała Wstążka", której organizatorem był Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Korytnikach. W czasie uroczystości wręczone zostały nagrody SOW-ik i SUPER SOW-ik 2015 za szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, aktywną postawę godną uwagi i naśladowania. W tegorocznej, II edycji konkursu, wyróżnienie otrzymał m.in. zespół pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie.