Kampania zdrowotna „RAK a ZDROWIE”- loteria - II edycja (03.09.2015 – 11.12.2015)

Kampania zdrowotna „RAK a ZDROWIE”- loteria - II edycja (03.09.2015 – 11.12.2015)

Loteria była elementem kampanii zdrowotnej „Rak a zdrowie” – loteria trwała od 3 września 2015 r. do 11 grudnia 2015 r.

Celem kampanii jest promocja zdrowego stylu życia kobiet, w przedziale wiekowym 50 – 69 lat, poprzez zachęcenie ich do udziału w cyklicznych badaniach mammograficznych. Po zakończeniu akcji była możliwość wzięcia udziału w losowaniu nagród. Do wygrania były, m.in.: sprzęt RTV, AGD, zestawy kosmetyków i inne.

 

SP ZOZ Nr 2 w Rzeszowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie jest jednym z ośrodków na terenie Podkarpacia realizującym profilaktyczne programy zdrowotne, w tym: profilaktykę raka piersi wśród kobiet w wieku 50 – 69 lat. Profilaktyką zdrowotną zajmuje się od kilku lat. Są to nie tylko badania profilaktyczne ale również działania mające na celu zwiększenie świadomości pacjentów dotyczącej zdrowego stylu życia oraz konieczności wykonywania badań. W tym celu organizowane są różnego rodzaju prelekcje, spotkania, konkursy z nagrodami.

 

Profilaktyka raka piersi

Profilaktyka raka piersi ma niebagatelne znaczenie dla zdrowia i życia kobiet. Dzięki systematycznemu badaniu piersi można odpowiednio wcześnie wykryć niepokojące zmiany
i zwiększyć swoje szanse na całkowite wyleczenie nowotworu.

Do najczęściej stosowanych metod profilaktyki raka piersi należą: samobadanie piersi, USG, mammografia i badania genetyczne. Wszystkie te metody kontroli stanu zdrowia są równoważne.

Samodzielna kontrola piersi jest podstawową czynnością, którą każda kobieta po 18 roku życia powinna przeprowadzać raz w miesiącu. Mammografia powinna być wykonywana okresowo u każdej kobiety między 50 a 69 rokiem życia, nie zaleca się jej kobietom przed 35 rokiem życia oraz w okresie laktacji – wówczas doskonale sprawdza się USG. Ważnym elementem w profilaktyce raka piersi jest także zbadanie obciążenia genetycznego, w przypadku którego występuje duże prawdopodobieństwo zachorowania. Poza sprawdzeniem czy w rodzinie występował nowotwór piersi (lub jajnika), można wykonać badanie genetyczne określające predyspozycję do zachorowania.

 

Ryzyko zachorowania i objawy

Na zachorowanie narażone są szczególnie kobiety:

 • które nie rodziły lub urodziły po raz pierwszy po 30 roku życia,
 • u których wcześnie rozpoczęła się miesiączka i/lub późno menopauza,
 • długotrwale stosujące środki antykoncepcyjne lub hormonalną terapię zastępczą,
 • w których rodzinie występowały przypadki nowotworu piersi  lub jajnika
 •  z mutacją genów BRCA-1 i BRCA-2.

W trakcie samokontroli piersi, szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • zmieniony kształt piersi,
 • wyczuwalne guzki lub stwardnienia,
 • zmarszczenia, wciągnięcia i zmiany koloru na skórze piersi,
 • zdeformowane lub zaczerwienione brodawki,
 • owrzodzenia lub wydzieliny z brodawki.

W razie zauważenia niepokojących objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem rodzinnym lub ginekologiem.

 

„RAK a ZDROWIE” – II edycja

W II edycji kampanii „RAK a ZDROWIE” SP ZOZ Nr 2 w Rzeszowie we współpracy z partnerami
i sponsorami zajął się szeroko pojętą profilaktyką antynowotworową w województwie podkarpackim,
a w szczególności na terenie powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów. W bieżącej edycji, oprócz loterii z nagrodami dla kobiet, które się zgłosiły do SP ZOZ Nr 2 w Rzeszowie na bezpłatne badania mammograficzne, prowadzona była edukacja społeczeństwa lokalnego. Akcja ta będzie trwała do 30 czerwca 2016 r.

W grudniu 2015 r. zamknięty został pierwszy etap projektu „RAK a ZDROWIE”.
Udało się osiągnąć następujące wyniki:

 • wysłano 2000 szt. imiennych zaproszeń na bezpłatne badania mammograficzne do kobiet w przedziale wiekowym 50 -69 lat, które po raz pierwszy kwalifikowały się do badania w ramach NFZ,
 • przeprowadzono wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym 11 prelekcji w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu rzeszowskiego, w których wzięło udział 683 uczeniów,
 • w ramach loterii „RAK a ZDROWIE”, na bezpłatne badania mammograficzne zgłosiły się 453 kobiety w wieku 50 – 69 lat, spośród których  40 trzyma nagrody.

W II etapie kampanii „RAK a ZDROWIE” planowane są dalsze działania profilaktyczne
w szkołach powiatu rzeszowskiego. Do 25 zespołów szkół, które zgłosiły się do projektu zostaną rozesłane materiały edukacyjne, m. in. „Europejski Kodeks Walki z Rakiem”. Dodatkowo prowadzone będzie szkolenie lekarzy z zagadnień onkologicznych. Kontynuowane będą prelekcje na tematy związane ze zdrowym stylem  życia.

„RAK a ZDROWIE” I i II edycja – PODSUMOWANIE

SP ZOZ Nr 2 w Rzeszowie od wielu lat prowadzi działania profilaktyczne dla mieszkańców województwa podkarpackiego, a zwłaszcza powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów. Jednym z takich działań jest profilaktyka antynowotworowa społeczeństwa lokalnego pod nazwą „RAK a ZDROWIE”.

W 2014 i 2015 roku przy współpracy z partnerami i sponsorami udało się  przeprowadzić dwie edycje loterii z nagrodami dla kobiet, które zgłosiły się do SP ZOZ Nr 2 w Rzeszowie na bezpłatne badania mammograficzne w ramach NFZ.

Łącznie, na badania mammograficzne w ramach akcji „RAK a ZDROWIE” zgłosiło się 1015 pań z terenu województwa podkarpackiego.

Wspólnie z Wojewódzkim Ośrodkiem Koordynującym przeprowadzono 22 prelekcje
w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów, w których wzięło udział 1356 uczennic.

W 2014 r. SP ZOZ Nr 2 w Rzeszowie we współpracy z Prewencją Pierwotną Nowotworów przeprowadził w 12 szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych trzymiesięczne szkolenia z zakresu „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem”, w których uczestniczyło 942 uczniów.

W ramach prowadzonych przez SP ZOZ Nr 2 w Rzeszowie działań profilaktycznych z zakresu profilaktyki antynowotworowej zrealizowano  dwie edycje loterii dla Pań, w których wzięło udział 1015 kobiet.  Zorganizowano prelekcje w szkołach, w których uczestniczyło 2298 uczniów.

www.rakazdrowie.pl