Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

Podczas uroczystości, która miała miejsce  w dniu 29 stycznia br. odznaczeni zostali rodzice z gminy Hyżne, których co najmniej trzech synów odbyło służbę wojskową. Odznaczenia w imieniu Ministra Obrony Narodowej dokonał Komendant WKU ppłk Marcin Żal. Obecny podczas uroczystości Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz wręczył wyróżnionym rodzicom pismo gratulacyjne Starosty Rzeszowskiego Józefa Jodłowskiego oraz bukiety kwiatów, a także pamiątkowe upominki. W uroczystości wzięła udział także Wójt Hyżnego Pani Krystyna Wojtyło, która złożyła gratulacje oraz przekazała upominki i kwiaty wyróżnionym rodzicom. Ppłk Marcin Żal wręczył również akt mianowania na pierwszy stopień podoficerski – kaprala – żołnierzowi rezerwy Panu Konradowi Witalcowi. Po oficjalnej uroczystości miał miejsce poczęstunek podczas, którego zaproszeni goście wymienili się wrażeniami oraz wspomnieniami z okresu służby wojskowej swoich synów.

Medal „Za zasługi dla obronności kraju” – polskie odznaczenie wojskowe, nadawane przez ministra obrony narodowej.

Medal został ustanowiony przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 (łącznie z medalem „Za udział w walkach o Berlin”). Według ustawy stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju. Medal może być również nadawany jednostce wojskowej, organizacji społecznej, przedsiębiorstwu, zakładowi lub instytucji. Wraz z odznaką wyróżnienia wręczana jest legitymacja.

Medal posiada trzy stopnie:

  • Złoty Medal
  • Srebrny Medal
  • Brązowy Medal.

Zasady nadawania

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 1966 szczegółowo określało, za co w szczególności można było nadawać osobom medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Srebrny medal mógł być nadany osobie nagrodzonej medalem brązowym, jeżeli od jego nadania upłynął co najmniej 3-letni okres. Nadanie medalu złotego mogło nastąpić po upływie co najmniej 5-letniego okresu od nadania medalu srebrnego.

Zasady nadawania medalu zmieniono rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991. Według tego rozporządzenia, medal nadaje się osobom, które:

  1. wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych
  2. posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego
  3. swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju.

Srebrny medal może być nadany osobie wyróżnionej brązowym medalem, jeżeli od jego nadania upłynęły co najmniej trzy lata, a nadanie złotego medalu może nastąpić po upływie co najmniej pięciu lat od nadania srebrnego medalu (od zasad tych można odstąpić w szczególnie uzasadnionych przypadkach). Medal w danym stopniu nadaje się tylko raz.

Medal ten można nadawać również w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy (złoty medal – rodzicom, których co najmniej pięcioro dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową albo co najmniej troje dzieci pełniło zawodową służbę wojskową; srebrny medal – rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełniło nienagannie czynną służbę wojskową).

Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012 r. medal może być także nadany jednostkom wojskowym, organizacjom społecznym, przedsiębiorstwom, zakładom i instytucjom, które:

  1. osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych;
  2. posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego.