„Ferie na sportowo”

„Ferie na sportowo”

Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w okresie ferii zimowych można stwierdzić, że trochę w inny sposób niż zwykle, ale tętnił życiem. Dla młodzieży szkoły i dla gimnazjalistów okolicznych szkół zostały zapewnione zajęcia sportowe, ponadto zajęcia uzupełniające – przedmiotowe, kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, czy też rozrywka z wykorzystaniem pracowni komputerowych.

Jak co roku w dniach od 16 do 18 lutego 2016r. nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, Stowarzyszeniem Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Radą Rodziców zapewnili młodzieży szereg różnych form aktywności ruchowej w czasie ferii zimowych. W tym roku tradycyjnie odbyły się turnieje: piłki nożnej halowej chłopców, piłki siatkowej dziewcząt i chłopców, ponadto uczniowie rywalizowali przy stołach tenisowych, jak również mogli brać udział w zajęciach sportowo – tanecznych.

W dniu 16 lutego 2016r. odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Nożnej Halowej o Puchar Dyrektora Szkoły. Udział w nim wzięło 7 drużyn z Gimnazjum w: Dynowie, Dydni, Hłudnie, Jaworniku Polskim, Nozdrzcu, Pawłokomie oraz uczniowie ZSzZ w Dynowie, które podzielono na 2 grupy, mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”. Po otwarciu turnieju na początku wystąpiła Szkolna Grupa Sportowo – Taneczna „Aplauz” (opiekun Alina Paściak). Natomiast po zaciętej rywalizacji sportowej zwycięzcą turnieju i Puchar Dyrektora wywalczyła drużyna Gimnazjum w Pawłokomie (opiekun Marek Mołoń), II miejsce drużyna Gimnazjum w Nozdrzcu (opiekun Rafał Pyś), III miejsce drużyna Gimnazjum w Hłudnie (opiekun Krzysztof Toczek). Pozostałe drużyny, ich opiekunowie zostali nagrodzeni dyplomami i drobnymi upominkami.

Natomiast indywidualne wyróżnienia zdobyli: Marcin Sokolik (najlepszy zawodnik turnieju) z Gimnazjum w Pawłokomie, Bartłomiej Hałas (król strzelców) z Gimnazjum w Nozdrzcu, Aleksander Dudek (najlepszy bramkarz) z Gimnazjum w Hłudnie. W turnieju w tenisie stołowym wyniki końcowe były następujące: I miejsce – Radosław Nowak – Gimnazjum w Dubiecku, II miejsce – Arkadiusz Banaś z Gimnazjum w Jaworniku Polskim, III miejsce – Bartłomiej Kiełbasa z Gimnazjum w Nozdrzcu.

W dniu 17 lutego 2016r. odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora ZSzZ w Dynowie. Udział w nim wzięło 5 drużyn z Gimnazjum w: Dydni , Harcie, Hłudnie, Jaworniku Polskim oraz uczennice ZSzZ w Dynowie. Mecze rozgrywano w dwóch grupach systemem „każdy z każdym”. W wyniku zaciętych zmagań zwycięzcą turnieju i Puchar Dyrektora ZSzZ w Dynowie wywalczyła drużyna Gimnazjum z Harty (opiekun Rafał Bilski), II miejsce zajęła drużyna Gimnazjum z Dydni (opiekun Adam Bieleń), natomiast na najniższym stopniu podium uplasowała się drużyna Gimnazjum w Hłudnie (opiekun Krzysztof Toczek), a tuż za podium znalazła się drużyna Gimnazjum w Jaworniku Polskim (opiekun Krystyna Gósz). Wszystkie drużyny i ich opiekunowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami, zaś indywidualne wyróżnienia i nagrody rzeczowe zdobyły: Andżelika Hawrylak (najlepsza zawodniczka turnieju) z Gimnazjum w Dydni, a także Julia Szczutek (najlepiej zagrywająca) z Gimnazjum w Harcie. W turnieju tenisa stołowego dziewcząt wyniki końcowe przedstawiają się następująco: I miejsce – Karolina Banaś z Gimnazjum w Dylągowej, II miejsce – Daria Potoczna – Gimnazjum w Hłudnie, III miejsce Justyna Czapla z Gimnazjum w Jaworniku Polskim.

W ostatnim dniu „Ferii na sportowo” (18 lutego 2016r.) odbył się Międzyszkolny Turniej Piłki Siatkowej Chłopców o Puchar Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, w którym udział wzięło 5 drużyn z Gimnazjum w: Bachórzu, Dylągowej, Harcie, Manasterzu oraz uczniowie ZSzZ w Dynowie. Mecze rozgrywano systemem „każdy z każdym”, a po zaciętej rywalizacji prowadzonej w sportowej atmosferze wyłoniono triumfatorów Turnieju. Zwycięzcą Turnieju o Puchar Dyrektora ZSzZ w Dynowie została drużyna Gimnazjum z Manasterza (opiekun Maria Zgłobicka), II miejsce zajęła drużyna Gimnazjum z Harty (opiekun Rafał Bilski), a III miejsce drużyna Gimnazjum w Bachórzu (opiekun Lucyna Stochmal). Tuż za podium uplasowała się drużyna Gimnazjum z Dylągowej (opiekun Piotr Sarnicki). Wszystkie drużyny i ich opiekunowie zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. Natomiast indywidualne nagrody rzeczowe (sprzęt sportowy) otrzymali: Kacper Majewski (najlepszy zawodnik turnieju) z Gimnazjum w Manasterzu oraz Patryk Bielec (najlepiej zagrywający zawodnik turnieju) z Gimnazjum w Harcie. Wręczenia nagród dokonali: Dyrektor szkoły Halina Cygan i Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Stanisław Tymowicz.

Rozgrywki cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem (udział wzięły drużyny z 11 gimnazjów), a poziom gry w poszczególnych dyscyplinach z roku na rok jest coraz wyższy, co dobrze rokuje na przyszłość. Gratulując i dziękując wszystkim uczestnikom biorącym udział w „Feriach na sportowo” zapraszamy za rok !!!!

 

Ze sportowym pozdrowieniem
Alina Paściak
Paweł Gierula
Piotr Marcinek
Marek Paściak
nauczyciele wychowania fizycznego ZSzZ