Rozstrzygnięcie konkursu na realizacje zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego

W załączniku uchwała w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Rzeszowskiego w 2016r. w sferze pomocy osobom niepełnosprawnym i starszym mieszkańcom Powiatu.