Spotkanie Dziecięcej Grupy Zajęciowej

Spotkanie Dziecięcej Grupy Zajęciowej

Dnia 22 lutego 2016 r. o godzinie 11.00 w siedzibie „KULA Bowling & Club” w Rzeszowie, z inicjatywy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie – Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej przy wsparciu w/w odbyło się spotkanie Dziecięcej Grupy Zajęciowej dla dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych z terenu powiatu rzeszowskiego.

W spotkaniu wzięło udział sześcioro dzieci, pięciu opiekunów oraz pracownicy ORPZ. Dzieci, a także niektórzy dorośli chętnie wzięli udział w proponowanych zajęciach. Do dyspozycji uczestników zostały oddane dwa tory do gry w kręgle. Chętni do gry zostali podzieleni na dwie grupy, między którymi rozegrany został turniej. Rywalizacja pomiędzy drużynami – z uwzględnieniem zasad fair play – wzbudzała wiele entuzjazmu
i pozytywnych emocji. Zajęcia stworzyły dzieciom możliwość do nabycia nowych umiejętności, przełamania nieśmiałości i braku doświadczenia. Młodsze dzieci poznawały zasady oraz tajniki gry w kręgle, bazując na wiedzy i wsparciu bardziej doświadczonych uczestników. Po zakończeniu turnieju dzieci wyraziły chęć ponownego udziału w organizowanych w ramach Dziecięcej Grupy Zajęciowej spotkaniach.