VI edycja powiatowego konkursu matematyczno - logicznego „POTYCZKI LOGICZNE”

VI edycja powiatowego konkursu matematyczno - logicznego „POTYCZKI LOGICZNE”

W dniu 08 marca 2016r. Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był gospodarzem już VI edycji Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod hasłem: „Potyczki Logiczne”, patronat nad którym sprawował Starosta Rzeszowski Pan Józef Jodłowski. Zamierzeniem organizatorów było kształcenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród uczniów, popularyzacja matematyki wśród młodzieży, stworzenie uczniom możliwości rywalizacji i wyróżnienia się na forum szkół, badanie i monitoring uzdolnień uczniów w obszarze matematyki, współpraca z placówkami szkolnymi o podobnym typie kształcenia.

Konkurs składał się z II etapów i miał charakter zespołowy, drużyna z każdej szkoły liczyła 5 osób. Komisja konkursowa w skład której wchodzili opiekunowie poszczególnych drużyn po ocenie poszczególnych prac ustaliła następujące wyniki.

I miejsce drużyna z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, opiekunowie: Pani Barbara Gierlach, Pani Renata Mazur i Pani Barbara Ślemp.

II miejsce drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, opiekun Pan Zbigniew Tesznar.

III miejsce drużyna z Zespołu Szkół Techniczno – Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie, opiekunowie: Pani Dorota Becker, Pani Mariola Kuduk i Pani Barbara Selwa.

IV miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim opiekun Pani Agnieszka Pomykała.

V miejsce drużyna z Zespołu Szkół w Tyczynie, opiekunowie: Pani Kinga Sozańska.

Uroczystego podsumowania konkursu i nagrody laureatom konkursu wręczyli: Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz i Dyrektor szkoły Pani Halina Cygan. Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przepiękne nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Państwową Wyższą Szkołę Wschodnioeuropejską w Przemyślu, a szkoła i opiekunowie podziękowania.

W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego uczestnicy mogli obejrzeć specjalnie przygotowane przez pracowników naukowych i studentów Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu pokazy z: elektrotechniki, mechatroniki, logistyki, transportu i zdrowej żywności oraz występ Szkolnej Grupy Sportowo – Tanecznej „APLAUZ” (opiekun grupy Alina Paściak).

VI edycja Powiatowego Konkursu Matematyczno – Logicznego pod nazwą „Potyczki Logiczne” mogła się odbyć dzięki ogromnemu wsparciu Organu Prowadzącego Powiatu Rzeszowskiego na czele z Panem Starostą Józefem Jodłowskim i Panem Wicestarostą Markiem Sitarzem oraz Naczelnika Wydziału Społeczno – Oświatowego Pana Adama Kozaka. W konkursie uczestniczyła także doradca metodyczny dla szkół powiatu rzeszowskiego Pani Barbara Selwa.

Do zobaczenia za rok na VII edycji konkursu.