„Taniec w muzyce instrumentalnej"w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

„Taniec w muzyce instrumentalnej"w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie

W dniu 15 marca 2016r. licznie zgromadzona publiczność szczelnie wypełniła aulę Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie na koncercie uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie zatytułowanym: „Taniec w muzyce instrumentalnej”. Obecnością swoją rangę wydarzenia podkreślili: Wizytator Centrum Edukacji Artystycznej dla regionu podkarpackiego Pan Krzysztof Szczepaniak, Burmistrz Miasta Dynów Pan Zygmunt Frańczak, Przewodnicząca Rady Miasta Dynów Pani Ewa Hadam, Radny Powiatu Rzeszowskiego Pan Aleksander Stochmal, Przewodnicząca Rady Gminy Dynów Pani Beata Skiba, a także dyrektorzy, kierownicy dynowskich szkół i instytucji których powitał dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie Pan Jerzy Kołodziej.

Licznie stawili się Rodzice uczniów, którzy przygotowali wspólnie z nauczycielami i pracownikami Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie piękny i niezwykle smaczny poczęstunek dla słuchaczy a przedstawiciele rady rodziców przeprowadzili w przerwie koncertu dobrowolną kwestę na rzecz zakupu instrumentów dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie.

Cały koncert prowadziła, prezentując wspaniale umiejętności uczniów, a także ich pedagogów Pani Anna Dymek. Wystąpiły dzieci prezentujące grę na fortepianie, akordeonie, saksofonie, skrzypcach, klarnecie, instrumentach perkusyjnych oraz niemal wszyscy uczący się na skrzypcach, kontrabasie grający w orkiestrze szkolnej. Zaprezentował się także zespół jazzowy, chór szkolny, a także dzieci występujące w zespołach rytmicznych. W koncercie wystąpili także pedagodzy, a w ich programie znalazły się kompozycje klasyczne oraz najpiękniejsze standardy jazzowe. Koncert podobał się, o czym świadczyły gorące oklaski oraz bisy. W trakcie koncertu znalazły się także podziękowania od Dyrektora Pana Jerzego Kołodzieja i Przewodniczącej RR Pani Małgorzaty Kaczorowskiej ze Szkoły Muzycznej I stopnia w Dynowie dla Przewodniczącej Rady Miasta Dynów Pani Ewy Hadam, Burmistrza Miasta Dynów Pana Zygmunta Frańczaka oraz Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie Pani Haliny Cygan.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Dynowie była odpowiedzialna za stronę merytoryczną koncertu, natomiast Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie był odpowiedzialny za stronę techniczną i organizacyjną konkursu.

Do zobaczenia na kolejnym koncercie.