Program PFRON – Aktywny Samorząd

Program PFRON – Aktywny Samorząd

Aktywny Samorząd

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie zaprasza do ubiegania się w roku 2016

z dofinansowań w ramach pilotażowego programu PFRON – Aktywny Samorząd

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

     Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

     Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – dofinansowanie do sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

     Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

     Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

 

Wnioski przyjmowane będą w terminach:

Modułu I:

  1. od 1 kwietnia 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku

  2. od 1 sierpnia 2016 roku do 30 sierpnia 2016 roku.

Modułu II:

  1. od 4 marca 2016 roku do 15 kwietnia 2016 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),

  2. od 1 września 2016 roku do 10 października 2016 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017). 

 

w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów.

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Centrum lub pod numerem telefonu: 17 8594823

Druki wniosków można pobrać ze strony internetowej bip.powiat.rzeszow.pl