VIII Powiatowy Wiosenny Turniej Badmintona

REGULAMIN
VIII Powiatowego Wiosennego Turnieju Badmintona
pod Patronatem Starosty Rzeszowskiego

1. Organizatorzy: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.
                            Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp.
                            UKS „Sokół” Sokołów Młp.
2. Termin zawodów: 23 kwietnia 2016 r. (sobota)
3. Miejsce zawodów: Hala sportowa Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Młp., ul. Lubelska 41
4. Program Turnieju:

godz. 09.00 – 09.15 – potwierdzenie zgłoszeń
godz. 09.30 – uroczyste otwarcie Turnieju
godz. 09.45 – rozpoczęcie gier

5. Kategorie wiekowe:
I. Dziewczynki, Chłopcy – do 10 lat (ur. w 2006 r. i młodsze/i)
II. Dziewczęta, Chłopcy – od 11 do 13 lat (ur. w latach 2005-2003 r.)
III. Kobiety, Mężczyźni – od 14 do 19 lat (ur. w latach 2002-1997 r.)
IV. Kobiety, Mężczyźni – od 20 lat i powyżej (ur. w latach 1996 r. i starsze/i)
6. System rozgrywek:
 – system rozgrywek grupowo – pucharowy
 – gry do 2 wygranych setów do 21 punktów
 – Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji systemu rozgrywek w zależności
      od ilości zgłoszeń
 – odbędą się tylko gry pojedyncze
7. Warunki uczestnictwa:
 – posiadanie aktualnych badań lekarskich i ubezpieczenia
 – posiadanie sprzętu sportowego do badmintona
 – uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny
8. Cele turnieju:
 – popularyzacja badmintona wśród dzieci, młodzieży i dorosłych na terenie Powiatu Rzeszowskiego
 – zagospodarowanie wolnego czasu
 – wdrażanie do czynnego wypoczynku
9. Nagrody:
 – puchary za zwycięstwo w poszczególnych kategoriach
 – dyplomy za miejsca l-3
 – nagrody rzeczowe za miejsca l-3
10. Postanowienia końcowe:
 – Turniej przeprowadzony zostanie wg przepisów PZBad.
 – w sprawach nie ujętych w komunikacie decyduje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorami
 – osoba odpowiedzialna za organizację Turnieju: Agata Dec – tel. służ. 17 7729 053, tel. kom. 603 681 921
 – obowiązuje zasada klasyfikacji lotek, Organizatorzy zapewniają lotki sztuczne
 – w czasie trwania Turnieju Organizatorzy zapewniają gorący posiłek oraz napoje
11. Zgłoszenia do Turnieju:
Zgłoszenia do Turnieju będą przyjmowane przez MGOKSiR Sokołów Młp., ul. Lubelska 5, tel./fax.17 772 90 53, pocztą elektroniczną na adres: mgoksir@sokolow-mlp.pl w terminie do 18 kwietnia br.

Regulamin wraz z kartą zgłoszenia dostępny jest poniżej oraz na stronie internetowej www.mgoksir-sokolow.pl