Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej

Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej

Dnia 6 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół w Sokołowie Młp. honorowy patronat nad konkursem objęli Polski Komitet Normalizacyjny oraz Starosta Rzeszowski.

W spotkaniu podczas, którego odbył się finał konkursu udział wzięli: przedstawiciele Polskiego Komitetu Normalizacyjnego – dr inż. Zygmunt Niechoda, mgr inż. Paweł Górski, mgr inż. Joanna Mandziuk, p. Wicestarosta Marek Sitarz, p. Adam Kozak Naczelnik Wydziału Społeczno-Oświatowego, p. Dyrektor Antoni Kula, p. Wicedyrektor Anna Kolano, p. Małgorzata Dziadzo – Świder, p. Bogusława Chrostek oraz przedstawiciele i młodzież ze szkół, które brały udział w konkursie: Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie, Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli, Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp., ZSP nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli, Zespół Szkół w Kańczudze, Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie, Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowie, Zespół Szkół im. Gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku, Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie, Zespół Szkół w Sokołowie Młp.

W etapie wojewódzkim udział wzięło 36 uczniów, którzy wcześniej uzyskali czołowe miejsca w etapach szkolnych. Podczas finału wojewódzkiego uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawego wykładu na temat rozwoju normalizacji i jej znaczenia w życiu codziennym wygłoszonego przez przedstawiciela PKN – dr inż. Zygmunta Niechodę.

Laureaci Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej:

I miejsce – Aldona Kiebała Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. (opiekun: p. Grzegorz Pach)

II miejsce – Elżbieta Łysiak Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie (opiekun: p. Beata Trzyna)

III miejsce – Paulina Młynarska Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie (opiekun: p. Beata Trzyna)

Wyróżnienie – Piotr Mazurek Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. T. Kościuszki w Stalowej Woli (opiekun: p. Urszula Adacha)

Wyróżnienie – Patryk Kwaśnik Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp. (opiekun: p. Grzegorz Pach)

Wyróżnienie – Katarzyna Bury Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie (opiekun: p. Beata Trzyna)

Wyróżnienie – Wojciech Pieniążek Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowie (opiekun: p. Wojciech Boroń)

Wyróżnienie – Marcin Stec ZSP nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Woli (opiekun: p. Jadwiga Małkowicz)

Wyróżnienie – Piotr Fołta Zespół Szkół Zawodowych im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie (opiekun: p. R. Dymczak)

Celem konkursu było:

  • zwiększenie świadomości znaczenia normalizacji w życiu codziennym, praktyce zawodowej oraz w osiąganiu sukcesu ekonomicznego,
  • zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami o normalizacji,
  • rozpowszechnianie wiedzy normalizacyjnej (zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej),
  • uświadamianie, że to konsument jest ostatecznym beneficjentem normalizacji, bo między innymi dzięki niej życie staje się bardziej komfortowe i bezpieczne.

Młodzież kształcąca się w Liceach, Technikach i ZSZ o różnych profilach jak najwcześniej powinna rozwijać swoją wiedzę z zakresu normalizacji. W ten sposób przygotuje się do właściwego traktowania treści norm, odczytywania i interpretowania ich zapisów. Wychodząc ze szkoły na rynek pracy młodzież będzie miała szeroki kontakt z normalizacją w przedsiębiorstwach lub instytucjach. Normalizacja sprzyja bowiem rozwojowi kreatywności i innowacyjności, ale także wpływa na kształtowanie postaw obywatelskich oraz konsumenckich. W konsekwencji znajomość ekonomicznego, technicznego i społecznego znaczenia normalizacji staje się ważna nie tylko dla przyszłych pracodawców, pracowników i konsumentów, ale i dla całej gospodarki.

Poprzez udział w konkursie młodzież poszerzyła wiedzę z zakresu normalizacji i działalności PKN. Dzięki temu wiadomości wdrażane w procesie kształcenia przełożą się na rozwój świadomości potencjalnych (przyszłych) przedsiębiorców i pracowników. Zagadnienia ujęte w normach mają swój odpowiednik w życiu codziennym, dlatego też różnego rodzaju działania popularyzujące tę wiedzę i dające odniesienie do rzeczywistych sytuacji są potrzebne. Wiedza z zakresu normalizacji wdrażana w procesie kształcenia przełoży się na rozwój świadomości potencjalnych przedsiębiorców i pracodawców.

 

Organizatorzy etapu wojewódzkiego: Anna Kolano, Małgorzata Dziadzo – Świder