Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2016 - "Rzeszów- Dworzysko"

Konkurs Top Inwestycje Komunalne 2016 - "Rzeszów- Dworzysko"

Wartość inwestycji: 78 mln zł (w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej – 53,2 min zł, wkład własny powiatu – 21,4 mln zł).

Inwestor: Powiat rzeszowski.

Powiat rzeszowski jako jedyny w Polsce, posiadając własny tak duży obszar inwestycyjny (83,42 ha), zdecydował się na jego pełne uzbrojenie i budowę Parku Naukowo-Technologicznego Rzeszów -Dworzysko.

Park, kluczowa dla rozwoju Podkarpacia inwestycja, powstał z potrzeby utworzenia miejsca skupiającego przedsiębiorstwa działające w branżach innowacyjnych oraz oferujące zaawansowane technologicznie produkty lub usługi. Jego utworzenie było elementem strategii mającej na celu wytworzenie przestrzeni, gdzie skupiają się działania inicjatyw lokalnych i regionalnych.

Atutem Parku jest jego doskonałe położenie. Kilka kilometrów stąd funkcjonuje prężnie rozwijające się międzynarodowe lotnisko Rzeszów-Jasionka, niedaleko przebiega autostrada A4 i droga ekspresowa S19.

Obszary udostępniane przyszłym inwestorom są uzbrojone w sieci dróg dojazdowych wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi oraz oświetleniem w technologii LED. Każda działka przeznaczona pod inwestycję jest wyposażona w infrastrukturę techniczną.

Dodatkowo na obszarze 0,95 ha wykonana została farma ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy 0,58 MW. Powiat rzeszowski zdecydował się również na budowę sieci ciepłowniczej (2,60 km), dzięki której przedsiębiorcy mogą skorzystać z ciepła systemowego, dostarczanego przez MPEC Rzeszów. Ochronę terenów inwestycyjnych zapewnia system kompleksowego monitoringu wyposażony w 14 kamer. O innowacyjności oferowanego terenu świadczy obecność aktywnego systemu odgromowego, który zapewnia ochronę terenom PNT przed wyładowaniami atmosferycznymi.

Ta inwestycja przynieść ma liczne korzyści dla różnych grup społecznych. Przedsiębiorcy zyskają sprzyjające warunki dla prowadzenia działalności, inwestorzy – atrakcyjny teren do zagospodarowania, natomiast mieszkańcy regionu – korzystny klimat dla rozwoju kreatywności i aktywizacji społeczności oraz nowe miejsca pracy. Niewykluczone, że w ciągu 5 lat na 83,42 ha Parku powstanie kilkadziesiąt firm zatrudniających prawie 3 tys. osób.

Zapraszamy wszystkich do oddania głos na tę inwestycję:

http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/top-inwestycje-komunalne-2016/nominacje/budowa-parku-naukowo-technologicznego-rzeszow-dworzysko,79013.html