XVIII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Wśród licznych poruszanych tematów kilka z nich zasługuje na szczególną wzmiankę:

 

Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Rzeszowskiego

Na sesji obecny był Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Mgr inż. Waldemar Wilk, który przedstawił raport o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Rzeszowskiego. Zwrócił on szczególną uwagę na problem wypalania traw. Proceder ten jest niestety bardzo często praktykowany na ternie Powiatu, będąc zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego i niejednokrotnie przyczyną strażackich interwencji.

Ważniejsze zdarzenia na terenie Powiatu Rzeszowskiego w 2015 roku:

  • Pożar DPS w Górnie: 4 osoby zginęły, a 16 zostało rannych wskutek pożaru, który wybuchł w dniu 08.01.2015 r. w jednym z pawilonów Domu Pomocy Społecznej w Górnie. W budynku znajdowało się 20 osób – 18 podopiecznych oraz dwie osoby personelu medycznego. Wszyscy zostali ewakuowani z płonącego budynku. Czworo poszkodowanych było reanimowanych. Niestety nie udało się udzielić im pomocy. Pozostałe 16 osób zostało przewiezionych do szpitala z objawami zatrucia dymami pożarowymi. Ogień został ugaszony. W akcji trwającej ponad 10 godzin udział wzięło 12 zastępów PSP i 9 zastępów OSP. W działaniach brały również udział zastępy z JRG Łańcut i JRG Leżajsk. Przyczyną pożaru było podpalenie.
  • Wypadek drogowy Szklary: W dniu 16.01.2015 r. w miejscowości Szklary miał miejsce wypadek drogowy, zderzenie autobusu z busem. Przypuszczalną przyczyną było niezachowanie zasad bezpieczeństwa ruchu środków transportu na śliskiej jezdni. W wyniku wypadku poszkodowanych zostało 10 osób. W działaniach trwających przeszło 4 godz. brały udział 4 zastępy PSP i 2 zastępy OSP.

Na zakończenie Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, podziękował Komendantowi Miejskiemu za całoroczną wzorową współpracę.

 

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu

Na sesji obecny był również Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie p.Jaromir Ślączka, który przedstawił raport o stanie bezpieczeństwa sanitarnego powiatu rzeszowskiego za rok 2015. Zwrócił on uwagę między innymi na problem coraz częściej pojawiającego się tak zwanego „Ospa Party”, czyli organizowanego przez rodziców przyjęcia mającego na celu jak najwcześniejsze zarażenie się dzieci chorobą zakaźną od jednego z uczestników. W skutek jednego z takich przyjęć zmarło w niedawnym czasie 1.5 roczne dziecko. Osiągnięciem zasługującym na wzmiankę jest półroczny okres wolny od sprzedaży dopalaczy na terenie powiatu. Okres ten niestety się zakończył w związku w nowootwartym punktem w niedawnym czasie (już zamkniętym przez odpowiednie służby), jednak w skali kraju jest to niewątpliwe osiągnięcie.

Przekładając raport o stanie sanitarnym p.Jaromir Ślączka zapewniał, ze bezpieczeństwo zdrowotne obywateli w obszarach odpowiedzialności objętych działaniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej jest utrzymane na odpowiednim poziomie, a powierzone Inspekcji zadania realizowane są w sposób rzetelny i kompleksowy. Podziękował również serdecznie za całoroczne wsparcie Powiatu Rzeszowskiego w realizacji licznych konkursów.

Starosta Rzeszowski podziękował Inspektorowi za przedstawiony raport oraz całoroczną pracę, często w trudnych warunkach wyrażając nadzieję, iż wszelkie przeciwności z jakimi musi się zmagać Państwowa Inspekcja Sanitarna będą jedynie czynnikiem wzmacniającym i motywującym do dalszej wzorowej pracy.

 

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2015

Jednym z przejawów aktywności pozarządowych jest sfera zadań dotyczących upowszechniania i ochrony praw konsumenckich. W ramach tego zadania oraz przyznanej dotacji udzielane są porady prawne związane z każdą dziedziną życia człowieka, począwszy od sprzedaży konsumenckiej, czyli zakupów dnia codziennego skończywszy na usługach telekomunikacyjnych takich jak np. umowa z operatorem telefonii komórkowej, usługach bankowych i finansowych, do których zaliczamy umowy kredytowe, konsolidacyjne hipoteczne, lokato-polisy, czy usługi zarówno ubezpieczenia majątkowego jak i komunikacyjnego, usług turystycznych, edukacyjnych, sprzedaży poza lokalem firmy i na odległość, w tym sprzedaż za pośrednictwem internetu skończywszy na ochronie danych osobowych oraz sprawach sądowych i komorniczych.

Federacja Konsumentów zapewnia realizacje zadań przez cztery dni w tygodniu w tym trzy dni oddział jest czynny dla klientów. Mieszkańcom Powiatu Rzeszowskiego udziela się bezpłatnego poradnictwa prawnego w formie porad osobistych, pisemnych i telefonicznych, jak i w formie interwencji kierowanych do podmiotów gospodarczych bądź kierując sprawy na drogę postępowania sądowego.

Pełne sprawozdanie z realizacji z realizacji Programu współpracy Powiatu Rzeszowskiego w organizacjami pozarządowymi w roku 2015 znajduje się w materiałach do pobrania.

 

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na zadanie „Rozbudowa maneżu o część szatniowo-socjalną i stajnie w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie”

Podczas sesji jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie rozbudowy maneżu w Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie. Ten nowootwarty obiekt zostanie rozbudowany o część szatniowo-socjalną oraz stajnie zwiększając atrakcyjność tego wyjątkowego obiektu.

Przypominamy, że uroczyste otwarcie nowoczesnej ujeżdżalni dla koni przy Zespole Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianie odbyło się 22 marca bieżącego roku. Dzięki niej uczniowie technikum mogą uczyć się hipoterapii, a z zajęć rehabilitacyjnych będą korzystać niepełnosprawne dzieci z ośrodka w Mrowli. Zajęcia dla wszystkich uczniów są bezpłatne. 

Pełna relacja z tego wydarzenia pod adresem:

https://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/uroczyste-otwarcie-manezu-w-trzcianie,art134/