XIX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XIX sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

Planowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.

 2. Ślubowanie radnego.

 3. 1050 rocznica chrztu Polski – wykład prof. dr. hab. Kazimierza Ożoga.

 4. Prezentacja metodologii tworzenia Strategii Rozwoju Powiatu Rzeszowskiego

 5. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetowo-Finansowej.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej SP ZZOZ „Sanatorium” w Górnie

 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Filii w Boguchwale Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terenu działania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na rok 2016.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Rzeszowskiego.

 12. Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu w okresie od poprzedniej sesji i wykonania uchwał Rady Powiatu.

 13. Zapytania, interpelacje, wolne wnioski i sprawy różne.

 14. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 15. Zamknięcie sesji.