Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego - Dębica 06.06 2016r.

Konwent Powiatów Województwa Podkarpackiego - Dębica 06.06 2016r.

W dniu 6 czerwca 2016 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Hotelu Lord w Dębicy odbyło się posiedzenie Konwentu Powiatów Województwa Podkarpackiego.

Konwent otworzył Przewodniczący – Starosta Rzeszowski Józef Jodłowski, który powitał wszystkich licznie zgromadzonych gości i oddał głos gospodarzowi spotkania – Staroście Dębickiemu Andrzejowi Regule. Oprócz kilku słów powitania i wstępu przygotował on dla zebranych krótką prezentację multimedialną prezentującą dotychczasowe osiągnięcia i inwestycje Powiatu Dębickiego.

Po zakończonej prezentacji głos zabrał Wójt Gminy Dębica – Stanisław Rokosz, który w kilku zdaniach opowiedział o gminie i realizowanych na jej terenie inwestycjach. Poruszył jednocześnie temat licznych atrakcji w swojej gminie i zaprosił serdecznie na bardzo ciekawą i unikatową w swojej formie imprezę – „Mistrzostwa Podkarpacia w płukaniu złota”.

Po tych kilku prezentacjach, Przewodniczący – Józef Jodłowski otworzył oficjalnie posiedzenie i oddał głos obecnemu na Konwencie Senatorowi RP Zdzisławowi Pupie, który po powitaniu zgromadzonych wyraził swoje szczere zainteresowanie sprawami województwa podkarpackiego, zwłaszcza w zakresie środowiska i ochrony zdrowia, z którymi to ma do czynienia na co dzień.

 

Wśród licznych poruszanych tematów, dwa wzbudziły największą dyskusję:

Podjęcie decyzji w sprawie projektu geodezyjnego: Podkarpacki System Informacji Przestrzennej

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej będzie realizowany we współpracy przez Województwo Podkarpackie – Lidera Projektu i Powiaty (Partnerzy Projektu). Będzie dofinansowany w znacznej mierze ze środków RPO WP 2014-202

Dyskusja rozpoczęła się wystąpieniem Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Sławomira Cynkara, który to w kilku zdaniach nakreślił etap na jakim znajduje się obecnie projekt.

Głos w dyskusji zabrał Stanisław Kruczek – Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego, który wyraził nadzieję, iż ten projekt, tak ważny dla województwa zostanie zrealizowany. Przekazał również zebranym słowa wsparcia w imieniu całego Urzędu Marszałkowskiego w jego realizacji.

Do dyskusji włączył się obecny na posiedzeniu geodeta Powiatu Mieleckiego Jan Wilk. Wyraził on swoje obawy związane z projektem, iż w obecnej formie zbyt mało jest zawartych konkretów. Wystosował gorącą prośbę, aby uściślić w projekcie co wchodzi w zakres planowanych prac geodezyjnych. Spotkał się on z bardzo zdecydowaną odpowiedzią Dyrektora Sławomira Cynkara, który zapewnił wszystkich zebranych, iż wszystko jest na „dobrej drodze” i każdemu leży na sercu, aby projekt i jego opis był jasny i klarowny.

Optymistyczne stanowisko dyrektora Cynkara nie przekonało jednak zebranych. Głos w dyskusji zabrał Starosta Krośnieński Jan Juszczak, który poinformował zebranych, iż zespół powołanych przez niego specjalistów, który pracował nad tym projektem na dzień dzisiejszy odradza jego realizację w obecnie proponowanej formie. Stawia go to w bardzo trudnej sytuacji ponieważ mimo iż widzi oczywiście głęboką potrzebę zbudowania tego systemu i zdaje sobie sprawę jak ważny jest to projekt dla województwa, jednak bez rozwiania wszystkich wątpliwości, działając wbrew opinii specjalnie powołanych w tym celu dziewięciu ekspertów działałby na szkodę własną oraz powiatu, który reprezentuje.

Z przedmówcą zgodził się Starosta Powiatu Jasielskiego Mariusz Sepioł, który potwierdził, że do niego również docierają bardzo niepokojące informacje mówiące o tym, iż wykonanie prac geodezyjnych w zakładanym terminie jest po prostu nierealne.

Podobnego zdania był również Starosta Jarosławski – Tadeusz Chrzan, zgłaszając jednocześnie zapytanie o jakość wykonania planowanych prac oraz metody ich nadzoru. Zaproponował, aby w przypadku tego projektu wstrzymać się z podejmowaniem decyzji do czasu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości. Propozycja ta spotkała się z jednomyślną zgodą zgromadzonych. Decyzja odnośnie projektu zostanie podjęta po otrzymaniu od geodetów opinii w tej sprawie po dniu 09.06.2016 r.

 

Informacja o pracach przygotowawczych w zakresie programu pilotażowego dla służby zdrowia

Dyskusje nad powyższym tematem rozpoczął Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek. Mówił o sytuacji w jakiej na dzień dzisiejszy znajduje się służba zdrowia na Podkarpaciu oraz przekonywał, że „stoimy w przededniu dużych zmian systemowych”. Temat ten jest szczególnie ważny i aktualny w zawiązku z licznymi trwającymi obecnie w całym kraju protestami pracowników służby zdrowia, a także z blokadą unijnych środków pieniężnych na ten cel nałożoną przez Komisję Europejską. Odwołał się jednocześnie do niedawnego spotkania z Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem, który gościł na Podkarpaciu, podczas którego ten problem był szczegółowo omawiany.

relacja z tego wydarzeniahttps://www.powiat.rzeszow.pl/aktualnosci/minister-zdrowia-na-podkarpaciu-pelna-relacja,art152/

Stanisław Kruczek zapewnił zebranych, iż nie ma w planach przejęcia szpitali powiatowych przez województwo, aczkolwiek dyskusja nad normalizacją i koordynacją istnieje i jest jak najbardziej uzasadniona. Planowo od 2018 r. NFZ będzie agendą Wojewody, zaś Podkarpacie jako region gdzie zdecydowana większość placówek szpitalnych jest w rękach Państwa, a nie prywatnych przedsiębiorców jest idealnym miejscem do wprowadzenia takiego planowanego programu pilotażowego.

 

Konwent zakończył się prezentacją multimedialną zaprezentowaną przez Prezydenta Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej w Rzeszowie prof. dr hab. inż. Stanisława Sosnowskiego. Prezydent WSIE podziękował zebranym za dotychczasowe wsparcie i przedstawił nowe kierunki nauczania wprowadzone przez szkołę. Warto wspomnieć również, iż według danych przedstawionych na konwencie ponad 90% absolwentów Wyższej Szkoły Inżynieryjno – Ekonomicznej jest zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę.