Dzień dziecka w OIK w Górnie

Dzień dziecka w OIK w Górnie

Impreza była współfinansowana przez Gminę Sokołów Małopolski – ze środków pozyskanych z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, a także przez darczyńców z terenu Powiatu Rzeszowskiego oraz Powiatu Niżańskiego jak i ze środków Powiatu Rzeszowskiego.

Spotkanie okazji Dnia Dziecka uroczyście rozpoczęli Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Powiatu Rzeszowskiego oraz Pani Agnieszka Gabrowska – Dyrektor PCPR w Rzeszowie. Na najmłodszych uczestników czekały liczne atrakcje m.in. odbyły się konkursy i zabawy z nagrodami poprowadzone przez animatora.

Dla wszystkich uczestników imprezy został przygotowany poczęstunek, a także wspólny grill. W czasie gdy dzieci uczestniczyły w zabawach rodzice mogli spędzić czas w grupie osób posiadających podobne problemy, podzielić się pożytecznymi informacjami, własnymi doświadczeniami w pokonywaniu trudności, a także skorzystać z pomocy specjalistów pracujących w OIK w Górnie.

W spotkaniu wzięło udział 52 osoby w tym 33 dzieci. Na zakończenie spotkania Dyrektor PCPR w Rzeszowie – Pani Agnieszka Gabrowska wraz z pracownikami OIK w Górnie wręczyła wszystkim dzieciom pamiątkowe upominki.

Mamy nadzieję, że wszyscy uczestnicy „Dnia Dziecka”, a w szczególności dzieci będą miło wspominać czas spędzony w Górnie.

 

Podziękowania

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie oraz pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie

serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom

za okazane wsparcie finansowe i rzeczowe, które pomogło w zorganizowaniu spotkania z okazji „Dnia Dziecka” dla rodzin korzystających z pomocy Ośrodka.

Udzielona pomoc pozwoliła na przygotowanie spotkania, które sprawiło dzieciom i ich rodzinom wiele radości, a także wywołało na ich twarzach szczery uśmiech.

Dziękując wszystkim darczyńcom, życzymy jednocześnie wszelkiej pomyślności
w pracy zawodowej i życiu osobistym.

 

Darczyńcy, którzy wsparli OIK w Górnie w organizacji „Dnia Dziecka”:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjno-Usługowe „MAŁOPOLSKA” spółka jawna;

  • Pan Piotr Radomski właściciel firmy „STYROBUD-GÓRNO”;

  • Pan Mateusz Tupaj – Zakład Betoniarski „TT Bruk” – Górno;

  • Pani Aleksandra Kozłowska właścicielka sklepu rowerowego „ROWEROWO” – Jeżowe;

  • Pani Zofia Buczkowska i Pani Jadwiga Cholewa – właścicielki Domu weselnego „Kasztel” – Łowisko;

  • Pan Kazimierz Koc – właściciel firmy „KOREM” – Jeżowe;

  • Fabryka Rębaków „REMET CNC Technology” – Łowisko;

  • Pani Irena Wojdyła – właścicielka salonu fryzjerskiego „WANG” – Górno;

  • Zakład Mięsny „SMAK-GÓRNO” Sp. z o. o.

 

Spotkanie współfinansowane przez Gminę Sokołów Małopolski ze środków pozyskanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii oraz ze środków powiatu rzeszowskiego