Rusza program "Aktywny Samorząd"

Rusza program "Aktywny Samorząd"

"Aktywny Samorząd" to program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 

Obszar A – likwidacja barier transportowych:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

 

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów ora oprogramowania

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,

Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości),

 

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej;

 

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym;

 

Terminy przyjmowania wniosków o dofinansowanie w przypadku:

Modułu I:

  • od 1 kwietnia 2016 roku do 29 kwietnia 2016 roku

  • od 1 sierpnia 2016 roku do 30 sierpnia 2016 roku.

Modułu II:

  • od 4 marca 2016 roku do 15 kwietnia 2016 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),

  • od 1 września 2016 roku do 10 października 2016 roku (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017)

 

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Rzeszowie ul. Batorego 9, 35-005 Rzeszów.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie PCPR lub pod numerem telefonu: 17 859 48 23 w. 7 lub 519 585 427.

Druki wniosków można pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce PLIKI DO POBRANIA.