Powszechna aktywizacja sportowa społeczeństwa

Powszechna aktywizacja sportowa społeczeństwa

We wrześniu 2016 r. we wszystkich państwach Unii Europejskiej obchodzony będzie Europejski Tydzień Sportu. Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej zapoczątkowana w 2015 r. Inicjatywa ta powstała z myślą o wszystkich obywatelach, bez względu na wiek, pochodzenie lub poziom sprawności. Realizowana jest pod hasłem BeActive. W Polsce głównym koordynatorem działań jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Druga edycja Europejskiego Tygodnia Sportu odbędzie się w dniach od 10 do 17 września 2016 r. Inicjatywa ta ma na celu wspieranie rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi oraz zachęcenie do podejmowania aktywności fizycznej na każdym etapie życia. Ma ona umożliwić współpracę osób prywatnych, organów publicznych, ruchu sportowego, organizacji pozarządowych oraz przedstawiciela sektora prywatnego.