Apel Krajowej Izby Kominiarzy

Izba działa dla bezpieczeństwa użytkowników budynków zawiązanych z eksploatacją przewodów kominowych i wentylacji. Współpracuje z instytucjami władzy publicznej  oraz organizacjami technicznymi i społecznymi dla ochrony ludności i bezpieczeństwa publicznego w zakresie eliminacji niebezpieczeństwa zaczadzeń, pożarów od urządzeń ogrzewczych i kominowych oraz wybuchów gazu.

Komin będący bardzo istotnym elementem budynku, chociaż zajmującym tylko niewielka jego powierzchnię, może tez być niezwykle groźny. Szczególnie w przypadku pożaru sadzy w nieczyszczonym kominie. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas nawet 1000 stopni Celsjusza! A taki stan jest wielkim zagrożeniem dla mieszkańców.

Prawidłowo wykonany komin, z certyfikowanych materiałów, regularnie i właściwie konserwowany, będzie bezpiecznie służyć nawet przez dziesięciolecia.

Aby tak właśnie było, należy systematycznie, zgodnie z przepisami, czyścić przewody kominowe od palenisk opalanych paliwem stałym (węglem, drewnem) co 3 miesiące, gazem lub olejem co 6 miesięcy, a przewody wentylacyjne raz do roku. Prace te powinien wykonywać wykwalifikowany kominiarz. 

Kontrola przewodów kominowych to kolejny, niezwykle istotny element bezpiecznego użytkowania kominów. Powinna zostać przeprowadzona co najmniej raz do roku przez mistrza kominiarskiego.

Dla zdrowia mieszkańców i ich dobrego samopoczucia potrzebne jest czyste powietrze i sprawne kominy. Taki stan osiągniemy poprzez terminowe wykonywanie powyższych usług kominiarskich.

W załączniku publikujemy “10 przykazań dobrego komina” opracowane przez Krajową Izbę Kominiarzy, jednocześnie pragnąc zachęcić wszystkich mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego do stosowania się do zaleceń KIK.