Przyznano stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2016/2017

Przyznano stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego  na rok szkolny 2016/2017

     Stypendia otrzymali uczniowie, którzy uzyskali wysoką średnią ocen w ostatnim roku szkolnym (co najmniej 4,75) i mają bardzo dobre zachowanie oraz mogą poszczycić się szczególnymi osiągnięciami (tytułem laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym, osiągnięciami artystycznymi lub osiągnięciami sportowymi na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym).

W nowym roku szkolnym stypendia w wysokości dwieście złotych miesięcznie otrzymają:

1) Maria Dżuła z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie,

2) Elżbieta Adrianna Łysiak z Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie,

3) Grzegorz Boroń z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,

4) Konrad Ciurkiewicz z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,

5) Piotr Fołta z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,

6) Szymon Hadam z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,

7) Karolina Mocha z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,

8) Kamil Nowak z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,

9) Mirosław Potoczny z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,

10) Paweł Sierant z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie,

11) Karolina Sowa z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie.

 

Gratulujemy!