Harcerski START

Harcerski START

Harcerski Start to impreza, która zainaugurowała nowy rok pracy harcerskiej. Jej zadaniem była jednocześnie promocja organizacji harcerskich, które dają możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu, ale nie tylko. Harcerstwo – to styl życia, który kieruje się jasnymi zasadami zawartymi w Przyrzeczeniu i Prawie Harcerskim. Organizacje harcerskie wychowują w duchu patriotyzmu oraz wzajemnego szacunku. Zdecydowanie można nazwać ja partnerami dla rodziców w kwestii wychowania młodego człowieka

Impreza rozpoczęła się równo z wybiciem godziny 14:00 przed Rzeszowskim Ratuszem, gdzie odbył się uroczysty apel oraz została na maszt podniesiona flaga państwowa. 

Po cześci oficjalnej na terenie miasta rozpoczeła się gra "Szare Szeregi".

Całość imprezy zakończył przegląd piosenki harcerskiej i partiotycznej oraz koncert zespołu "Forteca".