XXII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

XXII sesja Rady Powiatu Rzeszowskiego kadencji 2014-2018

W poniedziałek (05 wrzesnia 2016 r.) odbyła się sesja zwyczajna Rady Powiatu Rzeszowskiego. Podczas obrad podjęto uchwałę w sprawie zwiększenia budżetu powiatu na rok 2016. 

Wśród wielu poruszanych tematów na sesji podjęto uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej w zakresie warunków i trybu współpracy przy realizacji projektów infrastrukturalnych pn. "Przebudowa dróg powiatowych" :

 • Rzeszów – Św. Rocha – Chmielnik,
 • Kielnarowa – Chmielnik – Zabratówka,
 • Widełka – Budy Głogowskie – Głogów Małopolski,

oraz "Przebudowa dróg gminnych":

 • Siedliska – Broniakówka,
 • droga nr 151712 Boguchwała,
 • Borek Stary Sklepiska,
 • Borek Stary Kanada,
 • Kielnarowa Obszary Kanada

W trakcie poniedziałkowej sesji podjęto również ważne ustawy z zakresu szkolnictwa:

 • w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Szkoła profesjonalnych kompetencji praktycznych",
 • w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Szkoła fachowych kompetencji zawodowych",
 • w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pt. "Zwiększenie zakresu przygotowania uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym do wykonywania czynności na okreslonym stanowisku pracy"