Jubileusz 150 – lecia Szkoły Podstawowej w Ulanicy

Jubileusz 150 – lecia  Szkoły Podstawowej w Ulanicy

Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą w kościele pod wezwaniem Św. Józefa Robotnika w Ulanicy koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. Józefa Fejdasza byłego nauczyciela szkoły. Piękną homilię wygłosił proboszcz parafii Ulanica i katecheta w szkole ks. Jan Koszałka. Następnie Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz dokonał odsłonięcia tablicy upamiętniającej 150 lat istnienia szkoły w Ulanicy, która następnie została poświęcona.

Dalsza część uroczystości odbyła się w Domu Ludowym, pełniącym niegdyś funkcję sali lekcyjnej.

W Jubileuszu wzięło udział wielu znamienitych gości: 

Główny Inspektor Kontroli Państwowej w Najwyższej Izbie Kontroli w Warszawie Pani Anna Marszałek-Rochowicz, księża koncelebrujący Mszę św., Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Pan Piotr Karnas, Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Wicestarosta Rzeszowski Pan Marek Sitarz, Radni Powiatu Rzeszowskiego: Pan Jan Sieńko, Pan Krzysztof Kędzierski i Pan Aleksander Stochmal, Radni Gminy Dynów, Kierownik Oświaty Gminy Dynów Pani Danuta Błotnicka, Burmistrz Miasta Dynowa Pan Zygmunt Frańczak, Sekretarz Gminy Dynów Pan Adam Warzybok, Sołtys wsi Ulanica Pani Lucyna Tworzydło, Dyrektor ZSzZ w Dynowie Pani Halina Cygan, dyrektorzy szkół z terenu Gminy Dynów, byli dyrektorzy szkoły: Pani Emilia Mędzelowska, Pan Bronisław Galos i Pan Roman Mryczko, przedstawiciele OSP w Ulanicy, wieloletni przyjaciele szkoły i wsi Ulanica, obecni i byli nauczyciele oraz pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice, absolwenci i mieszkańcy Ulanicy.

Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Dyrektor szkoły Pani Magdalena Gwóźdź. Zaznaczyła, że dzisiejszy jubileusz to okazja do wspomnień, ale także do radości i nadziei na kolejne lata pracy.

Uroczystość uświetniły przemówienia dostojnych gości, którzy w niezwykle ciepłych słowach wyrazili swe opinie na temat funkcjonowania szkoły oraz złożyli serdeczne życzenia i gratulacje pięknego jubileuszu.

W części artystycznej zaprezentowali się absolwenci oraz obecni uczniowie Jubilatki, którzy w swoim wystąpieniu pokreślili rolę szkoły w ich życiu.

W ramach obchodów jubileuszowych w budynku szkoły zorganizowana została wystawa fotografii ukazujących życie w szkole na przestrzeni lat. Dzięki uprzejmości wielu osób udało się również odtworzyć wygląd klasy szkolnej sprzed lat. Kroniki szkolne i dawne zdjęcia przywołały wspomnienia zdarzeń, które bezpowrotnie minęły ale kojarzą się z tym co najlepsze. Do wspomnień nawiązał również przygotowany na tę okazję film dokumentalny „Wczoraj to dziś, tylko trochę później”

Obchody jubileuszu uatrakcyjniły swoim występem kapele: „Młoda Harta” i „Bachórzanie”, zespół taneczny „Łubienka” oraz zespół „Zenit”.

Na koniec Dyrektor szkoły Pani Magdalena Gwóźdź serdecznie podziękowała wszystkim za przybycie i współtworzenie historii Szkoły Podstawowej w Ulanicy oraz za pomoc w organizacji jubileuszu.