XII Plener Kulturalny: Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego

XII Plener Kulturalny: Szlakiem Dziedzictwa Kulturowego

W plenerze wzięli udział reprezentanci następujących szkół: Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie, Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Zespołu Szkół w Sokołowie Małopolskim, Zespołu Szkół Techniczno-Weterynaryjnych im. Bohaterów Westerplatte w Trzcianie i Zespołu Szkół w Tyczynie.

Trasa tegorocznego pleneru prowadziła po terenie Województwa Śląskiego.

Pierwszym punktem na trasie było Miasto Świętochłowice, gdzie odwiedziliśmy Muzeum Powstań Śląskich mieszczące się w zabytkowym budynku z 1907 r. Tutaj na multimedialnej ekspozycji zgłębiliśmy historię trzech Powstań Śląskich, dzięki którym część Górnego Śląska ze strategicznym przemysłem została przyłączona do II Rzeczpospolitej.

Następnie udaliśmy się do Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 r. w Radzionkowie. Centrum zajmuje się mało znaną historią deportacji kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców Górnego Śląska do pracy przymusowej w Związku Radzieckim pod koniec II wojny światowej.

Ostatnim punktem na naszej trasie tego dnia był polski schron bojowy nr 52 w Dobieszowicach wchodzący w skład Obszaru Warownego Śląsk.

Na nocleg zatrzymaliśmy się w Domu Wycieczkowym Gwarek w Tarnowskich Górach.

W drugim dniu pleneru udaliśmy się do Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, gdzie po zjechaniu 40 metrów pod ziemię przeszliśmy oraz przepłynęliśmy dawnymi kopalnianymi chodnikami. Ponadto przy kopalni zwiedziliśmy skansen maszyn parowych.

Kolejnym zaplanowanym punktem pleneru była wizyta w Radiostacji Gliwickiej, oddziale Muzeum Gliwickiego. Tutaj podziwialiśmy zabytkową wieżę antenową, będącą najwyższą drewnianą budowlą w Europie i obejrzeliśmy interesujący film o niemieckiej prowokacji z 31 sierpnia 1939 roku.

Po zapoznaniu się z historią prowokacji gliwickiej ruszyliśmy w stronę Katowic. W Katowicach odwiedziliśmy nową siedzibę Muzeum Śląskiego, która znajduje się na terenie dawnej Kopalni Węgla Kamiennego Katowice. W muzeum wyjechaliśmy na wieżę węglowego szybu skąd oglądaliśmy panoramę Katowic. Ponadto w podziemnych salach muzealnych zwiedziliśmy m. in. wystawę: „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów”. Był to ostatni punkt programu tegorocznego pleneru.

Każdy z uczestników wyjazdu otrzymał upominek w postaci okolicznościowej czapki oraz dyplomu.