Turniej o Puchar Starosty Powiatu Rzeszowskiego i Wójta Gminy Trzebownisko

Turniej o Puchar Starosty Powiatu Rzeszowskiego i Wójta Gminy Trzebownisko

Celem Turnieju było motywowanie dzieci do aktywnego spędzania czasu jako przeciwdziałania zagrożeniom XXI wieku tj. wszelkim typom uzaleznień oraz "życiu" przy komputerze i telewizji, uczenie uczciwych zasad rywalizacji i odpowiedzialności za zespół (wspólnotę), ale także promocja zdrowia i dbania o dobre samopoczucie i rozwój ruchowy.

Impreza ta odbyła się na terenie Powiatu Rzeszowskiego już po raz drugi. W Turnieju udział wzięły drużyny z Trzebowniska, Nowej Wsi, Wólki Podleśnej oraz Łąki.

Uczestnicy Turnieju otrzymali puchary, statuetki oraz piłki ufundowane przez Powiat Rzeszowski. Na Turnieju obecny był Wicestarosta Rzeszowski Marek Sitarz.