"Czas na przedsiębiorcze kobiety"

Celem projektu jest podjęcie samozatrudnienia przez 74 bierne zawodowo oraz bezrobotne kobiety w wieku powyżej 29 roku życia zamieszkałe na obszarze województwa podkarpackiego oraz wzmocnienie nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw poprzez utworzenie co najmniej 3 miejsc pracy w terminie do 30.06.2018 r.

Więcej informacji w dołączonym plakacie oraz ulotce projektu.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się i wzięcia udziału w projekcie!