Nowy budynek DPS w Górnie

Nowy budynek DPS w Górnie

W Polsce już ponad 300 tysięcy osób cierpi na chorobę Alzheimera. Wielu z nich nie korzysta z pomocy medycznej, bo nie zostali odpowiednio zdiagnozowani. Na zespoły otępienne nie ma leku, ale dostępne są różne formy wsparcia dla chorych i ich opiekunów. Między innymi o tym rozmawiano w "Sanatorium" w Górnie z okazji Światowego Dnia Osób z Chorobą Alzheimera. W miejscowym Domu Pomocy Społecznej otwarto nowy pawilon dla chorych. Obie uroczystości rozpoczeła o godzinie 10 uroczysta Msza Święta koncelebrowana przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Jana Wątrobę w kaplicy głównej.

Według geriatrów pacjentów cierpiących na Alzheimera, inne choroby otępienia czy zaburzenia psychiczne przybywa. Nawet u co trzeciej osoby po 80. roku życia możemy mieć do czynienia z otępieniem, a problem narasta. Dlatego ważne jest by powstawały kolejne ośrodki zapewniające chorym odpowiednią opiekę.

Taką inwestycją jest otwarty w Domu Pomocy Społecznej w Górnie pawilon dla osób z przewlekłymi chorobami psychicznymi. Pomoc znajdzie tu 30 pacjentów. Oddany do użytku budynek zastąpił spalony pawilon. W styczniu ubiegłego roku w jednym z budynków Domu Pomocy doszło do pożaru, w którym zginęły 4 osoby. Zdaniem ekspertów obiekt nie nadawał się do remontu – został więc rozebrany. W tym miejscu powstał nowy, większy i bardziej funkcjonalny niż poprzedni, w którym było 19 miejsc. Ten oferuje 30 miejsc dla podopiecznych oraz specjalistyczne gabinety lekarzy i innych specjalistów oraz pomieszczenia wspólne pensjonariuszy. Budowę i wyposażenie sfinansował Powiat Rzeszowswki oraz budżet państwa. DPS w Górnie przeznaczony jest przede wszystkim dla osób z problemami psychicznymi.

Specjaliści podkreślają, że choć choroby Alzhaimera nie można wyleczyć, to jej wczesne rozpoznanie daje szanse na zahamowanie postępów. Jednak zbyt często chorzy trafiają do specjalistów w zbyt zaawansowanym stadium, kiedy na pomoc jest za późno. Na seminarium omawiany był temat zespołu otępiennego, w tym choroby Alzheimera oraz problemy i wyzwania w jego leczeniu poprzez wybitnych specjalistów w tej dziedzinie.