"Tak Polska się zaczęła. 1050. rocznica Chrztu Polski w historii, literaturze, legendzie"

"Tak Polska się zaczęła. 1050. rocznica Chrztu Polski w historii, literaturze, legendzie"

W dniu 24 września 2016 r. w Wypożyczalni Muzycznej WiMBP w Rzeszowie miało miejsce uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu plastycznego skierowanego do czytelników bibliotek samorządowych z terenu powiatu rzeszowskiego, pn. „Tak Polska się zaczęła. 1050 rocznica Chrztu Polski w historii, literaturze, legendzie”. Nagrodę specjalną Starosty Rzeszowskiego otrzymała Aleksandra Żak uczennica Szkoły Podstawowej w Dylągówce, reprezentująca filię Biblioteki Publicznej w Dylągówce.

Konkurs odbywał się pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego, a jego organizatorem była Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Celem konkursu było przypomnienie oraz utrwalenie, poprzez twórczość plastyczną dzieci i młodzieży, tak epokowego wydarzenia jak przyjęcie chrztu przez Mieszka I i jego wpływu na ponad tysiącletnią, narodową historię oraz chrześcijańską tradycję Polski. Konkurs był skierowany do wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powiatu rzeszowskiego.