Spotkanie szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy

Spotkanie szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy

 „Bądź wola Twoja jako w niebie tak i w Komańczy – pragnę Ojcze, wypowiedzieć to wyraźnie, boć wiesz, gdzie jest Komańcza, i że ja jestem w Komańczy.”

(Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, Zapiski więzienne, 10 grudnia 1955 r.)

 

Komańcza to szczególne miejsce. Urzeka swoim urokiem i przyciąga tych, którzy chcą cieszyć się zdrowym, górskim powietrzem. Komańcza w historii naszego Narodu i Kościoła zapisała się jako kolejne miejsce internowania Prymasa Tysiąclecia. Dlatego to szczególne miejsce dla szkół noszących zaszczytne imię Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Na stałe w kalendarz wydarzeń i uroczystości wpisuje się spotkanie tychże szkół na wzgórzu na którym położony jest Klasztor Sióstr Nazaretanek. Tegoroczne spotkanie szkół, którym patronuje Kardynał Stefan Wyszyński odbyło się 27 września 2016r. Tradycyjnie było związane z refleksją nad życiem i nauczaniem Prymasa przygotowaną przez młodzież i Siostry Nazaretanki.

Mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył i kazanie wygłosił J.E. Ks. Arcybiskup Józef Michalik były Metropolita Przemyski. Po raz kolejny wybrzmiały przytoczone słowa modlitwy: „Bądź wola Twoja jako w niebie tak i w Komańczy…”, które wypraszały łaskę Bożą dla uczestników uroczystości i tych wszystkich, którym patronuje Prymas Tysiąclecia. W uroczystościach udział wzięło wiele szkół z Podkarpacia i Małopolski. Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego z Dynowa z pocztem sztandarowym godnie reprezentowali: Kamila Bułdak, Aldona Sieńko, Sandra Siwulec i Mateusz Dańczak wraz z opiekunem Ks. Pawłem Barem.

 

ks. Paweł Bar

ZSzZ w Dynowie