Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Stypendystką Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

Uczennica Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie Stypendystką Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia

"Rzeczywiście jest to »dzieło«, które należy wspierać, dla dobra całego narodu…"

Jan Paweł II

 

„Bądźcie świadkami miłosierdzia” – pod takim hasłem 09 października 2016r. obchodzimy XVI Dzień Papieski. W tym dniu, tradycyjnie w całej Polsce i poza jej granicami, organizowana jest zbiórka na program stypendialny prowadzony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Fundacja od szesnastu już lat obejmuje opieką finansową i formacyjną blisko 2300 młodych osób, nazywanych często „Żywym Pomnikiem” św. Jana Pawła II. Tworzą go uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także już ponad 1000 studentów z 60 uczelni, także zagranicznych.

Podstawowe kryteria otrzymania stypendium to średnia ocen – minimum 4,8, pochodzenie z małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców oraz trudna sytuacja finansowa. Tysiące podopiecznych Fundacji, w tym absolwentów, wchodzących już w dorosłe samodzielne życie, przyznaje, że wartość programu stypendialnego Fundacji stanowi nie tylko pomoc finansowa, ale przede wszystkim możliwość nawiązania wspaniałych relacji z ludźmi z całej Polski, podczas corocznych wakacyjnych obozów integracyjno-formacyjnych, organizowanych w największych Polskich miastach. Za otrzymane dobro stypendyści próbują odwdzięczyć się, pomagając na co dzień jako wolontariusze w hospicjach, domach opieki czy świetlicach dla dzieci.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie trzeci rok szkolny stypendystką Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” jest Karolina Sowa z kl. 3THL (zawód technik logistyk) wychowawca Pani Katarzyna Marcinek, która za rok szkolny 2015/2016 uzyskała średnią ocen 5,0 i zachowanie wzorowe.

Od dwóch jest członkiem Szkolnej Grupy Artystyczno – Teatralnej „ANTRAKT”, z którą występowała wielokrotnie dla mieszkańców Pogórza Przemysko- Dynowskiego. W roku szkolnym 2016/2017 jest również stypendystką (kolejny rok szkolny) z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego.

W roku szkolnym 2015/2016 zdobyła, m.in. I miejsce w formach plastycznych X edycji ogólnopolskiego konkursu: „Moje wzrastanie ku pełni człowieczeństwa”, pt. „Wielkość Jana Pawła II”, laureatka I nagrody finału centralnego XXIII Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego: „Poznajemy Ojcowiznę” w kategorii prac uczniów szkół ponadgimnazjalnych za pracę pod tytułem „Smaki życia, czyli opowieści rodzinne przy owalnym stole”, I miejsce w XXIII Wojewódzkim Młodzieżowym Konkursie Krajoznawczym: „Poznajemy Ojcowiznę”.

Natomiast w roku szkolnym 2016/2017 zdobyła już nagrodę w XX Ogólnopolskim i XXXIV Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej „Lipa 2016”.

Gratulujemy!!!!!!!