Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów w km 0+000 – 5+200

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów w km 0+000 – 5+200

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

Operacja mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej poprzez przebudowę odcinka drogi powiatowej Nr 1427R o długości 5,200 km w kilometrażu 0+000 – 5+200 uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej dla operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycję w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Przewidywany wynik operacji: przebudowa drogi powiatowej na długości 5200 m.

W dniu 28.06.2016 r. w Rzeszowie zawarto umowę przyznania pomocy Nr 00111-65-151-UM0900114/16 na realizację operacji pn.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1427R Piątkowa – Futoma – Ulanica – Dynów w km 0+000 – 5+200.

Całkowity koszt zadania: 4 344 239,77 zł

Przyznane dofinansowanie: 2 764 239,00 zł