Spotkania profilaktyczno-edukacyjne w Szkołach Podstawowych Powiatu Rzeszowskiego

Spotkania profilaktyczno-edukacyjne w Szkołach Podstawowych Powiatu Rzeszowskiego

Pracownicy Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górnie w ramach działań dotyczących profilaktyki przemocy w rodzinie wcielają w życie różne inicjatywy, które swoim zasięgiem obejmują mieszkańców Powiatu Rzeszowskiego. Jednym z takich działań jest prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci.

Najbliższe zajęcia zostaną przeprowadzone 20.10.2016 r. w Szkole Podstawowej w miejscowości Kamień – Krzywa Wieś. Temat, który zostanie poruszony podczas tych spotkań będzie dotyczył przemocy rówieśniczej. Młodzież zostanie zapoznana z podstawowymi pojęciami i definicjami dotyczącymi przemocy i jej skutków, przedstawione zostaną właściwe metody postępowania oraz reagowania w sytuacjach związanych z przemocą i agresją w szkole.

Wszystkie zajęcia w szkołach prowadzone są w formie wykładów, pogadanek oraz warsztatów. Uczniowie pracują w małych grupach przygotowują np. wykresy, tabele, rysunki, plakaty W zależności od wybranej przez szkołę tematyki przedstawiamy uczniom filmy oraz prezentacje multimedialne.

Jeżeli chcecie Państwo aby również w Waszej Szkole zostały przeprowadzone podobne zajęcia prosimy o kontakt z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Górnie pod nr 518-736-839.

 

Zapraszamy do współpracy.