Obwieszczenie dotyczące Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Obwieszczenie dotyczące Afrykańskiego pomoru świń (ASF)

Afrykański pomór świń (ASF) jest chorobą zakaźną i zaraźliwą dotyczącą wyłącznie świń i dzików. Wirus ASF jest niechorobotwórczy dla ludzi  i innych gatunków zwierząt. 
Jedyną metodą zwalczania choroby jest postępowanie administracyjne czyli zabicie  i utylizacja chorych i podejrzanych  o zachorowanie świń

Jedynym sposobem zakażenia stada świń wirusem ASF jest mechaniczne wprowadzenie czynnika chorobotwórczego do stada. ASF nie szerzy się, tak jak wiele innych chorób drogą powietrzną. 
W Polsce jak dotychczas najważniejszym powodem szerzenia się ASF w populacji świń jest człowiek oraz dziki.

Przyczyny ognisk ASF w Polsce w roku 2016

  1. nielegalny handel chorymi świniami
  2. wprowadzenie do gospodarstwa tkanek (tusz) dzików lub świń zanieczyszczonych wirusem 
    ASF (masarze – właścicielami chlewni),
  3. bezpośredni kontakt między ludźmi i sprzętem z gospodarstw zanieczyszczonych wirusem, a gospodarstwami wolnymi od tej choroby,
  4. zanieczyszczona ASFV słoma,
  5. bezpośredni kontakt świń z dzikami lub ich odchodami.

 

By nie dopuścić do zarażenia zwierząt ważne jest zachowanie bioasekuracji  przy hodowli trzody chlewnej nawet przy najmniejszym stadzie.

Zasady bioasekuracji oraz sposób ich wdrażania i przestrzegania szczegółowo zostały przedstawiane na stronach:

W celu uzyskania dodatkowych i szczegółowych informacji zaleca się korzystanie z usług powiatowych lekarzy weterynarii lub pracowników ośrodka doradztwa rolniczego.