VI edycja Konkursu Ortograficznego pod hasłem: „Leśne dyktando”

VI edycja Konkursu Ortograficznego pod hasłem: „Leśne dyktando”

W dniu 20 października 2016 r. w auli Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie odbyła się VI edycja Konkursu Ortograficznego pod hasłem: „Leśne dyktando” dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Pogórza Przemysko – Dynowskiego.

Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Pan Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski, Pani Grażyna Zagrobelna Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, natomiast patronat medialny Polskie Radio Rzeszów S. A. Organizatorami konkursu byli: Nadleśnictwo Dynów, Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

Uroczystego otwarcia konkursu dokonali: Pan Marek Sitarz – Wicestarosta Rzeszowski, Pani Halina Cygan – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Grażyna Paździorny – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Dynowie oraz Pani Małgorzata Kaczorowska – starszy specjalista służby leśnej z Nadleśnictwa Dynów.

Uczestnicy konkursu 51 osób z 12 szkół z całego Pogórza Przemysko – Dynowskiego mieli za zadanie napisanie poprawnie wysłuchanego tekstu, który zawierał słownictwo związane z lasem, jego mieszkańcami, a przede wszystkim dotyczyło opiekuna lasu – leśniczego. Jury konkursowe, które stanowili nauczyciele – opiekunowie po sprawdzeniu wszystkich prac wyłoniło zwycięzców w poszczególnych grupach wiekowych.

W kategorii szkół podstawowych:

I miejsce – Jakub Chromiak –Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Żohatynie

II miejsce – Krzysztof Dzik – Zespół Szkół w Nozdrzcu

III miejsce – Weronika Duda – Zespół Szkół w Warze

Wyróżnienie – Konrad Mareńczak – Zespół Szkół nr 3 w Łubnie

                     – Kinga Kamińska – Zespół Szkół nr 4 w Pawłokomie

W kategorii szkół gimnazjalnych:

I miejsce – Kamil Szymański – Zespół Szkół nr 1 w Bachórzu

II miejsce – Anna Marszałek – Zespół Szkół w Dynowie

III miejsce – Wiktoria Woźniak – Zespół Szkół nr 3 w Łubnie

Wyróżnienie – Aleksandra Tucka – Zespół Szkół w Nozdrzcu

                    – Jakub Cymbalista – Zespół Szkół nr 5 w Dylągowej

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:

I miejsce – Diana Popowczak – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

II miejsce – Kamila Bułdak – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

III miejsce –Weronika Kryczyk – Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Dynowie

Wyróżnienie – Sebastian Pankiewicz i Mirosław Potoczny – Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. S. Wyszyńskiego w Dynowie

Nagrodę specjalną dla najlepszego uczestnika ufundowaną przez Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie otrzymał Kamil Szymański z Zespołu Szkół nr 1 w Bachórzu. Wszyscy nagrodzeni, wyróżnieni, ich opiekunowie a także pozostali uczestnicy otrzymali nagrody, dyplomy, podziękowania, a także każda szkoła materiały promocyjne do biblioteki szkolnej, które wręczyli: Pani Halina Cygan – Dyrektor szkoły, Pan Stanisław Tymowicz – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie, Pani Małgorzata Kaczorowska – starszy specjalista służby leśnej z Nadleśnictwa Dynów i Pan Piotr Zdeb – Wicedyrektor szkoły. W gali konkursowej uczestniczyła także Pani Małgorzata Iwanicka z Polskiego Radia Rzeszów S.A, która przeprowadziła wywiad z uczestnikami i organizatorami VI edycji konkursu „Leśne dyktando”.

Podsumowując konkurs Pani Halina Cygan podziękowała bardzo serdecznie wszystkim przybyłym gościom i uczestnikom oraz zaprosiła za rok na VII edycję konkursu. W oczekiwaniu na ogłoszenie wyników konkursu, jego uczestnicy mogli obejrzeć uczestniczyć w pokazach przygotowanych przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji Rzeszowską Szkołę Wyższą, a także zobaczyć pokaz robotów mobilnych i drukarki 3D zakupionych w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” (był to projekt systemowy realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie w porozumieniu z Powiatem Rzeszowskim, finansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki), a przygotowany przez uczniów 4 – letniego Technikum w zawodzie technik informatyk pod opieką nauczycieli: Pana Adama Bogusza, Pana Ryszarda Dymczaka i Pana Wojciecha Hamerli.

Fundatorem nagród głównych było Nadleśnictwo Dynów w imieniu którego pieczę nad całością sprawowała Pani Małgorzata Kaczorowska i Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie. Natomiast Zespół Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie byli odpowiedzialni za stronę techniczną i organizacyjną konkursu.