Wernisaż wystawy „FASCYNACJE FRANCISZKA KOTULI - RZESZÓW”

Wernisaż wystawy „FASCYNACJE FRANCISZKA KOTULI - RZESZÓW”

W piątek 21 października 2016 r. miało miejsce otwarcie wystawy pn. „Fascynacje Franciszka Kotuli – Rzeszów”, której organizatorem jest Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie. Na wystawie zostały zaprezentowane archiwalne fotografie Rzeszowa z okresu okupacji niemieckiej oraz lat 50-tych XX wieku. Zostały one zestawione ze współczesnym krajobrazem miasta. Pokazano w ten sposób zmiany, jakie zaszły w mieście widzianym oczami Franciszka Kotuli – wywodzącego się z Głogowa Małopolskiego, znanego etnografa, historyka i muzealnika.

Franciszek Kotula był autorem licznych prac poświęconych kulturze Lasowiaków, Rzeszowiaków, mających swoje źródło w wyprawach terenowych. Uroczystość zaszczycił swoją obecnością Pan Bogusław Kotula, który tak jak ojciec poświęca swoje życie upamiętnianiu podkarpackiej historii i teraźniejszości. Wystawę można oglądać w Muzeum Etnograficznym w Rzeszowie do 11 grudnia 2016 r.