98. rocznica odzyskania niepodległości w Rzeszowie

98. rocznica odzyskania niepodległości w Rzeszowie

Wojewódzkie uroczystości święta niepodległości rozpoczęła msza w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem Jego Ekscelencji biskupa Jana Wątroby w rzeszowskim kościele farnym. Po niej uczestnicy obchodów przeszli na plac przed pomnikiem pułkownika Leopolda Lisa-Kuli, gdzie po uroczystym wciągnięciu biało-czerwonej flagi na maszt miał miejsce uroczysty apel. W uroczystościach udział wzięli także: Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Prezydent Miasta Rzeszowa Tadeusz Ferenc, parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych – Wojska, Policji, Inspekcji Ruchu Drogowego, Straży Pożarnej, Służby Celnej, a także organizacji paramilitarnych i związków kombatanckich.

Powiat Rzeszowski reprezentowali: Starosta Rzeszowki Józef Jodłowski, Wicestarosta Marek Sitarz oraz Przewodniczący Rady Powiatu Stanisław Obara.

Przed pomnikiem płk. Lisa-Kuli odczytano apel pamięci, oddano salwę honorową oraz dokonano uroczystego złożenia wieńców i wiązanek.

Polska odzyskała niepodległość po 123 latach niewoli. W Europie zakończyła się właśnie – I wojna światowa. 11 listopada Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu. W tym dniu część miast dzisiejszego województwa podkarpackiego była już w polskich rękach. Święto niepodległości zostało ustanowione w 1937 roku, po wojnie zostało zniesione Ustawą Krajowej Rady Narodowej, a przywrócone dopiero w okresie transformacji ustrojowej