PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W POWIECIE RZESZOWSKIM

PODSUMOWANIE WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W POWIECIE RZESZOWSKIM

Na spotkaniu zostali uhonorowani młodzi sportowcy, wyróżniający się nauczyciele wychowania fizycznego, najlepsze szkoły oraz gminy, które w rozgrywkach Szkolnego Związku Sportowego osiągnęły znaczące wyniki sportowe.

Powiat Rzeszowski został w roku szkolnym 2015/2016 sklasyfikowany na piątym miejscu wśród powiatów województwa podkarpackiego w rozgrywkach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady, a więc w rozgrywkach, w których uczestniczą dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i gimnazjalnych, gromadząc łącznie 4120 punktów. Najwięcej punktów dla Powiatu Rzeszowskiego w tych rozgrywkach zdobyły gminy:

  1. Gmina Trzebownisko – 884 punkty,
  2. Gmina i Miasto Sokołów Młp. – 726 punktów,
  3. Miasto Dynów – 618 punktów.

Uczniowie ze szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych powiatu 17 razy zdobywali miejsca medalowe w Województwie Podkarpackim (10 razy w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej, 6 razy w Gimnazjadzie oraz raz w Licealiadzie).

Szczególne gratulacje należą się uczniom ze Szkoły Podstawowej w Zaczerniu, którzy zdobyli cztery medale w dyscyplinach lekkoatletycznych w rozgrywkach na szczeblu wojewódzkim.

Natomiast w rozgrywkach Licealiady, a więc w zawodach w których uczestniczą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych powiat został sklasyfikowany na ósmym miejscu wśród powiatów województwa, uzyskując łącznie 1550 punktów. Najwięcej punktów dla powiatu zdobyły szkoły:

  1. LO Dynów – 497 punktów,
  2. ZSZ Dynów – 371 punktów,
  3. ZS Sokołów Młp. – 220 punktów.

Na podkreślenie zasługuje fakt, że Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie po raz dziesiąty z rzędu wygrało klasyfikację rozgrywek Licealiady wśród szkół ponadgimnazjalnych powiatu. W latach 2006 – 2016 uczniowie tej szkoły zdobyli łącznie w Licealiadzie 3589 punktów.

Uczniowie ze szkół ponadgimnazjalnych powiatu zdobyli jeden medal na zawodach wojewódzkich, uczyniła to drużyna unihokeja dziewcząt z ZS w Kamieniu.

Na spotkaniu wręczono nagrody i dyplomy uczniom, którzy zajęli miejsce medalowe w zawodach wojewódzkich Szkolnego Związku Sportowego:

​W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej:

– I miejsce – drużyna występująca w konkursie „Baw się z nami” ze SP w Głogowie Młp.,

– I miejsce – Monika Gomółka w skoku wzwyż ze SP w Zaczerniu,

– II miejsce – drużyna czwórboju lekkoatletycznego dziewcząt ze SP w Zaczerniu,

– II miejsce – sztafeta dziewcząt w biegach przełajowych ze SP Nr 1 w Trzebosi

– II miejsce – Nikodem Świerczek w skoku w dal ze SP w Zaczerniu,

– III miejsce – drużyna unihokeja dziewcząt ze SP Nr 1 w Stobiernej,

– III miejsce – drużyna tenisa stołowego dziewcząt ze SP w Kąkolówce,

– III miejsce – drużyna czwórboju lekkoatletycznego chłopców ze SP Nr 1 w Dynowie,

– III miejsce – sztafeta chłopców w biegach przełajowych ze SP w Hyżnem,

– III miejsce – Aleksandra Jabłońska w biegu na 60 m ze SP w Zaczerniu.

W Gimnazjadzie Młodzieży:

– I miejsce – drużyna unihokeja dziewcząt z Gimnazjum w Kamieniu,

– I miejsce – Damian Tereszkiewicz w biegach przełajowych z Gimnazjum w Chmielniku,

– II miejsce – drużyna dziewcząt w piłce ręcznej z Gimnazjum w Dynowie,

– II miejsce – sztafeta dziewcząt w biegach przełajowych z Gimnazjum w Trzebosi,

– II miejsce – drużyna szachistów z Gimnazjum w Górnie,

– III miejsce – Krzysztof Jakubiec w biegu na 300 m z Gimnazjum w Sokołowie Młp.

W Licealiadzie:

– II miejsce – drużyna unihokeja dziewcząt z ZS w Kamieniu.

Nagrody medalistom wręczali: Pan Kazimierz Strzyżowski, prezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie, Pan Jacek Piekiełek, wiceprezes Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie oraz Pan Jacek Bigus, wiceprezes Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie.

Uhonorowano nauczycieli wychowania fizycznego i trenerów za działalność na rzecz rozwoju kultury fizycznej w środowisku szkolnym w Powiecie Rzeszowskim w roku szkolnym 2015/2016.

Nagrody i dyplomy otrzymali:

– Pan Kazimierz Strzyżowski – prezes PSZS,

– Pan Jacek Piekiełek – wiceprezes PSZS,

– Pan Zbigniew Przygórzewski – Powiatowy Organizator Sportu,

– Pani Małgorzata Bolko (Gimnazjum w Kamieniu),

– Pan Damian Chudzikiewicz (Gimnazjum w Dynowie),

– Pan Dariusz Dec (Gimnazjum w Trzebosi),

– Pan Andrzej Dżuła (SP w Dynowie),

– Pan Jurek Faraś (Gimnazjum w Błażowej),

– Pan Piotr Gunia (SP Nr 1 w Stobiernej),

– Pan Andrzej Jemioła (SP w Kąkolówce),

– Pan Bogdan Jeż (Gimnazjum w Głogowie Młp.),

– Pan Tomasz Korzenny (SP Nr 1 w Trzebosi),

– Pani Bernadeta Majowicz (Gimnazjum w Kamieniu),

– Pan Łukasz Marecki (Gimnazjum w Sokołowie Młp.),

– Pan Dariusz Mazur (Gimnazjum w Dynowie),

– Pan Bogusław Mularski (SP w Głogowie Młp.),

– Pani Zofia Osika (SP w Hyżnem),

– Pani Alina Paściak (ZSZ w Dynowie),

– Pan Bogdan Peszek (LO w Dynowie),

– Pan Wojciech Piróg (Gimnazjum w Kamieniu),

– Pani Edyta Suszek (Gimnazjum w Chmielniku),

– Pan Waldemar Szymański (SP w Zaczerniu),

– Pani Dorota Ślusarczyk (ZS w Sokołowie Młp.),

– Pan Radosław Telega (Gimnazjum w Dynowie),

– Pan Marek Wantrych (SP w Zaczerniu),

– Pan Janusz Wołcz (gimnazjum w Górnie),

– Pan Grzegorz Złotek (SP w Zaczerniu).

 

Wręczono nagrody i dyplomy szkołom, które wśród szkół Powiatu Rzeszowskiego zajęły miejsca medalowe.

W Igrzyskach Młodzieży Szkolnej:

– Szkoła Podstawowa w Dynowie (I miejsce),

– Szkoła Podstawowa w Zaczerniu (II miejsce),

– Szkoła Podstawowa w Głogowie Małopolskim (III miejsce).

W Gimnazjadzie Młodzieży:

– Gimnazjum w Dynowie (I miejsce),

– Gimnazjum w Kamieniu (II miejsce),

– Gimnazjum w Głogowie Małopolskim (III miejsce).

W Licealiadzie:

– Liceum Ogólnokształcące w Dynowie (I miejsce),

– Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie (II miejsce),

– Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskim (III miejsce).

 

Uhonorowano gminy, które wśród gmin Powiatu Rzeszowskiego zajęły miejsca medalowe w rozgrywkach Igrzysk Młodzieży Szkolnej i Gimnazjady:

– Gminę Trzebownisko (I miejsce).

– Gminę i Miasto Sokołów Małopolski (II miejsce),

– Miasto Dynów (III miejsce).

Trofea przedstawicielom gmin wręczył Pan Adam Kozak, Naczelnik Wydziału Społeczno-Oświatowego Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

Ponadto wręczono podziękowania szkołom, które szczególnie aktywnie włączyły się we współorganizację rozgrywek Szkolnego Związku Sportowego na terenie Powiatu Rzeszowskiego:

– Zespół Szkół Gimnazjum Publiczne w Błażowej,

– Zespół Szkół w Dynowie,

– Liceum Ogólnokształcące w Dynowie,

– Zespół Szkół w Głogowie Małopolskim,

– Zespół Szkół w Kamieniu,

– Zespół Szkół w Zaczerniu.

Podziękowania przedstawicielom szkół wręczył Pan Zbigniew Przygórzewski, Powiatowy Organizator Sportu.

Na spotkaniu wręczono także medale Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego za zasługi w rozwoju sportu szkolnego. Medale z rąk Pana Jacka Bigusa, wiceprezesa Podkarpackiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego w Rzeszowie otrzymali:

– Pan Tadeusz Bazan,

– Pani Małgorzata Bolko,

– Pan Andrzej Dżuła,

– Pan Paweł Gierula,

– Pan Tomasz Korzenny,

– Pan Adam Kozak,

– Pan Dariusz Mazur,

– Pan Bogdan Peszek,

– Pan Waldemar Szymański,

– Pani Dorota Ślusarczyk.