Konkurs Plastyczny "WITRAŻ BOŻONARODZENIOWY"

Konkurs Plastyczny "WITRAŻ BOŻONARODZENIOWY"

Organizator
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Sokołowie Młp.

Warunki uczestnictwa
Przedmiotem konkursu są prace plastyczne o tematyce bożonarodzeniowej (zwyczaje ludowe, szopki betlejemskie, anioły, stroiki itp. motywy świąteczne), wykonane techniką witrażu z kolorowej bibuły (z czarnym obramowaniem), w formatach A-4 lub A-3. Prosimy prace z tyłu podkleić białą kartką.
W konkursie mogą brać udział dzieci i młodzież w wieku od 6 do 16 lat oraz osoby niepełnosprawne.
Każdy uczestnik może nadesłać na konkurs jedną pracę, oryginalną, wykonaną samodzielnie. Maksymalna ilość prac z jednej placówki nie może przekroczyć 10 papierowych witraży.

Na odwrocie każdej pracy powinien znajdować się opis wykonany pismem drukowanym wg wzoru:
Imię i nazwisko……………………………………..……………………..……………
Kat. wiekowa (I, II, III, IV) ……………………….…… (prosimy nie wpisywać klasy ani wieku autora pracy)
Szkoła/Instytucja ……………………………………………………..……………
Telefon ……………………….……………………..……………………..
Nauczyciel/Instruktor ………………………………….……………….

Prosimy NIE przyklejać opisu z przodu pracy!
Prace nieprawidłowo opisane nie wezmą udziału w konkursie!

Przewiduje się przyznanie nagród rzeczowych oraz dyplomów.
Prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: I kat. 6-9 lat, II kat. 10-12 lat i III kat. 13-16 lat oraz IV kat. – osoby niepełnosprawne (bez względu na wiek).

Prace należy nadsyłać pod adres: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji,
ul. Lubelska 5, 36-050 Sokołów Młp., w terminie do 30 listopada 2016 roku.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 19 grudnia 2016 roku o godz. 13.00 w MGOKSiR. Wystawa pokonkursowa trwać będzie do 20 stycznia 2017 roku.
Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Organizatora. Pozostałe prace należy odebrać po zakończeniu wystawy do końca lutego 2017 roku. Po tym terminie prace nie będą zwracane.
Wzięcie udziału w konkursie oznacza akceptację zasad Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku w celach promocyjnych konkursu.

Regulamin konkursu dostepny jest na  stronie internetowej MGOKSiR: www.mgoksir-sokolow.pl