Projekt ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych”

Projekt ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych”

 

Zespół Szkół w Sokołowie Młp. w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczyna realizację projektu pt. ,,Szkoła profesjonalnych kompetencji zawodowych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet IX „Jakość edukacji i kompetencji w regionie” Działanie nr 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego.  

Całkowita wartość projektu: 999 552,70 zł 

Celem głównym projektu jest: Poprawa w okresie od 1.10.2016 do 31.10.2019 jakości szkolnictwa zawodowego w ZS w Sok. Młp., poprzez wzbogacenie oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy.

Formy wsparcia w projekcie Szkoła Profesjonalnych Kompetencji Zawodowych:

I. Studia podyplomowe i szkolenia dla 10 nauczycieli.

II. Wejście absolwentów na rynek pracy – dodatkowe uprawnienia, wiedza i umiejętności zawodowe

Kursy :

 • Kelnerski
 • Kucharski kuchnie świata
 • Carving owoców i warzyw
 • Baristyczny
 • Cukiernik – klasyczne desery Europy
 • Kurs pełna księgowość – bilansista
 • Lakiernik samochodowy
 • Blacharz samochodowy
 • Videokurs: budowa stron w html5
 • Videokurs: html5 – zaawansowany
 • Videokurs: programowania w java script
 • Videokurs: java script – zaawansowany
 • Videokurs: efektowne strony z css3
 • Videokurs: css3 – zaawansowany
 • Videokurs: Programowania w PHP5
 • Videokurs: PHP5 – zaawansowany
 • Videokurs: Tworzenie stron ASP.NET
 • Videokurs: PHP – Tworzenie CMS
 • Videokurs: Bazy danych MySQL
 • Videokurs: Android – tworzenie aplikacji

III. Współpraca z Uczelniami Wyższymi

 • Wyjazdy naukowe na uczelnie (analiza matematyczna, chemia żywności, podstawy elektrotechniki i elektroniki, technologia żywienia, nanotechnologia).

 • Kursy przygotowujące na studia wyższe: nt. związki organiczne w żywności, z zakresu analizy matematycznej, z grafiki komputerowe.

IV. Staże dla uczniów/uczennic

V. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym

 • Wizyty studyjne w przedsiębiorstwie.

 • Cykl warsztatów – spotkań uczniów z pracodawcami i pracownikiem Urzędu Pracy lub OHP.

 • Konferencja podsumowująca z pracodawcami i pracownikiem Urzędu Pracy lub OHP.

VI. Innowacyjne formy kształcenia zawodowego

 • Innowacyjne zajęcia z doradcą zawodowym, Innowacyjne zajęcia z dietetyki, Innowacyjne zajęcia ,,Kreatorzy smaków”, Innowacyjne zajęcia z zakresu kelnerstwa, Wykorzystanie rezultatów projektów PO KL, Zajęcia pokazowe dla zawodowców, Warsztaty naukowo – techniczne dla młodzieży Technikum i ZSZ, Wyjazdy praktyczne dla informatyków.

VIII. Doposażenie pracowni samochodowej, informatycznej i gastronomicznej.

Realizacja działań w projekcie przyczyni się do podniesienia u uczniów kompetencji zawodowych, jak też kształtowanie właściwych postaw i umiejętności tj. kreatywności, innowacyjności. Jednocześnie zaplanowane zadania mają na celu rozwój współpracy Zespołu Szkół w Sokołowie Młp. z pracodawcami i uczelnią wyższą, przede wszystkim w zakresie organizacji wysokiej jakości staży pozwalających młodzieży na praktyczną naukę w miejscu pracy.