Konkurs "Jestem OK ! – Nie palę" pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego

Konkurs "Jestem OK ! – Nie palę" pod honorowym patronatem Starosty Rzeszowskiego

15 grudnia 2016 r. w Galerii Miejskiej Zespołu Szkół Plastycznych w Rzeszowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursu na plakat promującego zdrowy tryb życia i zachęcającego do przeciwstawiania się nałogom, pt. “Jestem OK.! Nie palę”. Otwarto także wystawę nagrodzonych prac. Była to już XI edycja konkursu organizowanego wspólnie przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rzeszowie oraz Starostwo Powiatowe w Rzeszowie.

Odpowiedzialnymi za konkurs z ramienia Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej były Panie: Ewa Pietrucha – kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia oraz Aleksandra Bocheńska-Baran. Drugiego współorganizatora reprezentowała Pani Joanna Nieroda z Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.

Na konkurs nadesłano 64 prace z 13 szkół ponadgimnazjalnych, spośród których konkursowe jury wybrało 8 laureatów.

I miejsce zajął Jakub Dąbrowski z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. II miejsce zajął, reprezentujący tę samą szkołę, Grzegorz Pinkowicz. Laureatką trzeciego miejsca okazała się Anna Rabczak z Zespołu Szkół Plastycznych im. Piotra Michałowskiego w Rzeszowie. Wyróżnienia otrzymali: Wiktoria Tłuczek (I liceum Ogólnokształcące im. Ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie), Julia Zgłobicka (Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie), Marlena Grobelna (Zespół Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie), Kamila Bułdak (Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie) oraz Sabina Paczkowska z Zespołu Szkół Nr 1 im. Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowie.

Nagrody ufundowane przez powiat rzeszowski wręczał Pan Jaromir Ślączka – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie oraz Pani Joanna Nieroda z Biura Promocji Starostwa Powiatowego w Rzeszowie.