Projekt ,,Praktyka zagraniczna szansą na uzyskanie profesjonalnych umiejętności zawodowych”

Projekt ,,Praktyka zagraniczna szansą na uzyskanie profesjonalnych umiejętności zawodowych”

W roku szkolnym 2016/2017 Zespół Szkół w Sokołowie Młp. będzie realizował projekt ,,Praktyka zagraniczna szansą na uzyskanie profesjonalnych umiejętności zawodowych” o numerze  POWERVET-2016-1-PL01-KA102-024436 w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego ze środków PO WER na zasadach Programu Erasmus+ sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe.

Dofinansowanie projektu z UE: 325 700,70 PLN

W ramach projektu 30 uczniów/uczennic naszej szkoły weźmie udział w miesięcznej praktyce zagranicznej w przedsiębiorstwach w Austrii w terminie od 02.07.2017r do 29.07.2017r. Działania projektowe będą skierowane do młodzieży z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, Technikum Informatyczne, Technikum Handlowe. Celem projektu jest wsparcie uczniów w podniesieniu wiedzy, kompetencji, umiejętności zawodowych oraz poznanie języka zawodowego niemieckiego, angielskiego, obcej kultury metod i organizacji pracy tak, aby wykorzystać je w polskich realiach.

Działania zaplanowane w projekcie:

– Akcje promujące projekt wśród młodzieży i w środowisku. .

– Spotkanie organizacyjne z młodzieżą.

– Kurs języka niemieckiego dla 30 osób.

– Szkolenie BHP dla młodzieży i opiekunów.

– Szkolenie przedmedyczne dla młodzieży i opiekunów.

– Zajęcia z pedagogiem (Zachowanie się w trudnych sytuacjach, Rozwiązywanie konfliktów, Etyka zawodowa i osobista, Różnice międzykulturowe, Kształcenie właściwej postawy, Wprowadzenie do nawiązywania kontaktów i relacji międzyludzkich, Przełamywanie barier językowo-kulturowych).

– Zajęcia nt. ,,Zapoznanie z podstawowymi wymaganiami stawianymi przez pracodawców z Austrii).

– Zajęcia nt. ,, Zapoznanie z branżą gastronomiczną, informatyczną, handlową w Austrii”

– Wyjazd młodzieży do Austrii.

– Uroczyste zakończenie projektu.

Po zakończeniu praktyk uczestnicy projektu otrzymają:

 • certyfikaty wystawiane przez instytucje wysyłającą i przyjmującą z  potwierdzeniem zdobytych umiejętności,
 • dokument Europass Mobilność,
 • certyfikaty   ukończenia kursów przygotowawczych w Polsce wystawione przez realizatora zajęć.

Realizacja projektu ma na celu:

 • zwiększenie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych oraz mobilności uczestników w celu podniesienia ich potencjalnej atrakcyjności na rynku pracy,
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w międzynarodowym środowisku przez uczestników Projektu,
 • nabycie przez uczestników kwalifikacji kluczowych dla możliwości uzyskania przyszłego zatrudnienia,
 • dostosowanie treści kształcenia zawodowego do potrzeb zmieniającego się rynku pracy,
 • opracowanie programu stażu lub modyfikacja treści nauczania pod kątem wymagań pracodawców,
 • wzmocnienie umiejętności posługiwania się językiem obcym,
 • wzmocnienie pewności siebie uczestników pozwalającej na swobodne poruszanie się na rynku pracy,
 • podniesienie na wyższy poziom kształcenia zawodowego,
 • wzbogacenie oferty szkoły oraz jej prestiżu w środowisku lokalnym,
 • nawiązanie współpracy między szkołą zawodową i przedsiębiorstwami,
 • poszerzenie wiedzy na temat kultury i obyczajów Austrii.

Młodzież, uczestnicząca w projekcie praktyk zagranicznych otrzymuje nie tylko cenne certyfikaty, ale z pewnością jest także bogatsza o unikalne umiejętności i doświadczenia zawodowe oraz kompetencje społeczne, co zapewni jej po ukończeniu szkoły lepszą pozycję na rynku pracy. Możliwe, że niektórzy przyszłe stanowiska pracy obejmą w swoich zagranicznych miejscach praktyk. Dzięki programowi Erasmus+ osoby uczące się zawodu mogą zdobyć praktyczne doświadczenie zawodowe za granicą oraz podwyższać swoje umiejętności językowe. Tego rodzaju doświadczenie ma im ułatwić przejście z etapu nauki do zatrudnienia.