Objęcie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

Objęcie obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

12 stycznia br. w świetlicy Komendy Wojewódzkiej odbyła się uroczysta zbiórka z okazji objęcia obowiązków Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie przez bryg. mgr inż. Tomasza Barana.

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu st. bryg. Andrzejowi Babcowi meldunku przez d-cę uroczystości mł. bryg. Adama Wiśniewskiego oraz wprowadzenia sztandaru Komendy Miejskiej.

Podczas uroczystości bryg. Tomasz Baran przywitał się ze sztandarem Komendy Miejskiej i zameldował Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu gotowość objęcia obowiązków Komendanta Miejskiego PSP w Rzeszowie.

W uroczystościach wzięli udział:

  1. st. bryg. Andrzej Babiec Podkarpacki Komendant Wojewódzki,

  2. bryg. Daniel Dryniak Z-ca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego,

  3. Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski,

  4. Andrzej Gutkowski Z-ca Prezydenta Miasta Rzeszowa,

  5. mł. isnp. Bogusław Kania Komendant Miejski Policji w Rzeszowie,

  6. ppłk. Robert Kogut Dyrektor Zakładu Karnego,

  7. ks. Paweł Samborski – Kapelan strażaków KW, KM i JRG Rzeszów,

  8. ks. Józef Kasiążek – Kapelan powiatowy strażaków.

 

Tekst: mł.bryg. Grzegorz Wójcicki

Zdjęcia: Marcin Baran