Spotkanie opłatkowe działaczy NSZZ "Solidarność" Regionu Rzeszowskiego.

Spotkanie opłatkowe działaczy NSZZ "Solidarność" Regionu Rzeszowskiego.

W Domu Strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeszów-Zalesie 12 stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe działaczy NSZZ "Solidarność" Regionu Rzeszowskiego. W spotkaniu udział wzięło około 200 związkowców reprezentujących zakłady pracy różnych branż, modlitwie przewodniczył ks. biskup Jan Wątroba. Kolędy intonowali ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas i akordeonista Krystian Ziomek.
Na zaproszenie Romana Jakima, przewodniczącego rzeszowskiej „Solidarności” odpowiedzieli przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych w tym Józef Jodłowski Starosta Rzeszowski.
Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej atmosferze, przy dźwięku kolęd i niekończących się rozmowach na temat bieżących wydarzeń w kraju oraz zadań, jakie rok 2017 stawia przed NSZZ „Solidarność”.

Zdjęcia: Andrzej Płocica